SENASTE ÄNDRINGAR

Det finns fn styrelsebeslut på generell dispens för utställningsmerit för att få valpförmedling. Rasklubben följer SKK:s beslut ang. inställda utställningar 2021 och ger dispens i första hand till 30 maj.

Nya regler för att få valphänvisning. 

Från den 1 februari 2021 krävs det att båda föräldradjuren är fria från PLL (N/N) antingen genom test eller arv. 

Detta gäller under hela 2021 och gäller alltså för att få valphänvisning. 


Beskrivning hur du går till väga för att testa finns härVALPAR

På denna sida förmedlas valpar, där kombinationen uppfyller rasklubbens avelsrekommendationer samt krav för valphänvisning vid parningstillfället.

Kriterier för valphänvisning:

Följa SKK's grundregler.
Vara medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund.
Skänka gåvomedlemskap i rasklubben till sina valpköpare. Klicka här
Föräldradjuren ska vara HD röntgade och avlästa med HD A, B eller C utan negativ anmärkning.
Vid kombination där ena parten har HD grad C, skall motparten vara fri från höftledsdysplasi, samt skall kullens preliminära HD-index vara minst 100 vid parningstillfället.
Kopior av officiella resultat avseende HD röntgen och övriga meriter ska bifogas för utländsk hund. Vid parning med utländsk hund, gäller HD grad A eller B på båda föräldradjuren.
  • Båda föräldradjuren ska vara PLL-testade (gäller under 2021)
Inavelsgraden ska inte överstiga 6,25%
Lägsta utställningsmerit ska vara very good vid tidigast 18 månaders ålder.
För hundar utställda år 2010 eller tidigare, gäller att de ska ha erhållit lägst en 2:a i kvalitetsbedömning.
Hundar utställda före 2012-01-01 uppfyller de exteriöra kraven om de erhållit good.FÖDDA

 

PARADE