Dansk-svenskt samarbete om utbredningen av PLL hos dansk-svensk gårdshund

Styrelserna i den svenska (RDSG) och danska (DSGK) rasklubben har beslutat att starta ett samarbete för att undersöka hur utbredd PLL/ADAMTS17 mutationen är i rasen. Mutationen orsakar ögonsjukdomen PLL (primär linsluxation). Öppna PDF:en och läs hela dokumentet.
 Det finns mer att läsa om mutationen på denna länk:
http://gardshund.com/avel/pll-38129443.

20-12-16_PLL samarbete.pdf