För att undersöka hur vanlig den gen som bär på PLL är, kommer rasklubben/avels-kommittén att ta reda på hur många hundar av rasen som bär på genen.

Under 2020/21 hoppas vi att få in så många testresultat som möjligt. 

Avelskommittén kommer att sammanställa och utvärdera resultaten och syftet är att kunna utröna hur stor andel bärare av PLL det finns i rasen. Så snart ett tillförlitligt resultat är tillgängligt kommer alla att kunna ta del av det. Först när vi vet hur det ligger till kan vi lägga upp en strategi framåt.

En lista på PLL-testade hundar finns här