Bakgrund

Bristen på utställningar har inneburit en del praktiska konsekvenser för en del hundägare och uppfödare. För att möta det behovet har SKKs Utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik.

Hunden kan alltså erhålla: Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged, och CK kan delas ut.


Exteriörbedömning i Nora

Den 15 maj på Nora Brukshundklubb kommer en exteriörbedömning att hållas

Domare Maritha Östlund Holmsten.

Max 30 deltagare, hundar som ska användas i avel har förtur. Bedömningen kommer att hållas utomhus och det kostar 500 kronor per hund.

Anmälan skickas till Sgvk@Sgvk.se ange hundens namn och registreringsnummer, tik eller hane samt vilken klass hunden ska bedömas i. Ange även vilken ras hunden har eftersom alla SGVK:s raser är inbjudna.

Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag är 10 maj

PG 244333-1

Swish 123 326 4322

Frågor besvaras av Irene Alvarsson 076 2455406 eller Irene@gardshund.com 


Krav
* Hund ska vara lägst 9 månader och uppfylla kraven på registrering som framgår av utställningsreglernas punkt 17 för få att delta på exteriörbedömningen.

* Medlemskap i rasklubb under SGVK krävs.

* Anmälan är bindande och betalning sker till klubbens konto. Avvakta med betalning tills du får besked från arrangören.