DIPLOM

2009 började rasklubben att dela ut diplom till de hundar som erövrat championat. Du som vill ha ett diplom kan (när resultatet registrerats på SKK hunddata) skicka in uppgifter om:

Hundens namn och registreringsnummer.
Vilken gren som avses.
Datum och plats då championatet erhölls.

Skicka ovanstående till:
reneé@gardshund.com