Klubbens valphänvisare

Lena Hilmersson

070-697 70 56
valpompl@gardshund.com
telefontider 18-21 vardagar

Tarja Forslund

070-999 62 09
valpompl@gardshund.com

Kontakta någon av oss här ovan när du vill uppdatera din valpannons.
T ex om valparna fötts, alla valpar sålda eller du vill ändra din bild.

Vi vill fortsätta uppmuntra till DNA-testning för PLL och inrapportering till rasklubbens lista, men vi har inte längre något krav på test för att få valphänvisning.


Beskrivning hur du går till väga om du vill testa din hund finns här

VALPHÄNVISNING

Rasklubbens övergripande målsättning är att bevara den dansk-svenska gårdshunden som en frisk, alert, vänlig och tillgänglig gårds- och sällskapshund med den sedan gammalt dokumenterade, rastypiska exteriören. 
För att nå det målet önskar vi att alla uppfödare samverkar.

Övergripande målsättning behandlas särskilt i det dokument över rasens utveckling som kallas RAS och betyder Rasspecifik avelsstrategi.


Avelsrekomendationer^J 2021.pdf
Avslut PLL-kartläggning21469.pdf

Kriterier för valphänvisning

Följa SKK:s grundregler.
Vara medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund.

Uppfödaren skall följa rasklubbens avelsrekommendationer sedan minst 6 månader tillbaka.

Skänka gåvomedlemskap i rasklubben till sina valpköpare.
När oröntgad hund används i avel ska den andra parten vara röntgad med HD:A eller HD:B.
Om hund med HD:C används i avel ska den andra parten vara röntgad med HD:A eller HD:B, eller så ska kombinationen ge ett preliminärt kullindex på minst 100. 

Hundar med HD:D eller HD:E ska inte användas i avel. Hundar med kliniska symptom ska inte användas i avel oavsett HD-grad

Kopior på officiella resultat avseende HD röntgen och övriga meriter ska bifogas för utländsk hund. Vid parning med utländsk hund gäller 
HD grad A eller B.

Inavelsgraden ska inte överstiga 6,25 %.

Lägsta utställningsmerit ska vara Very Good vid tidigast 18 månaders ålder.
 Hundar utställda före 2012-01-01 uppfyller de exteriöra kraven om de erhållit Good.

För hundar utställda år 2010 eller tidigare gäller att de ska ha erhållit lägst en 2:a i kvalitetsbedömning.