Klubbens valphänvisare


Irene Alvarsson

Laila Redlund

valpompl@gardshund.com

Kontakta laila@gardshund,com när du vill uppdatera din valpannons.

T.ex om valparna fötts, alla valpar sålda eller du vill ändra din bild.


VALPHÄNVISNING

Rasklubbens övergripande målsättning är att bevara den dansk-svenska gårdshunden som en frisk, alert, vänlig och tillgänglig gårds- och sällskapshund med den sedan gammalt dokumenterade, rastypiska exteriören. 
För att nå det målet önskar vi att alla uppfödare samverkar.

Övergripande målsättning behandlas särskilt i det dokument över rasens utveckling som kallas RAS, Rasspecifik avelsstrategi.


 
 
 

Kriterier för valphänvisning

Följa SKK:s grundregler.
Vara medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund.

Uppfödaren skall följa rasklubbens avelsrekommendationer sedan minst 6 månader tillbaka.

Skänka gåvomedlemskap i rasklubben till sina valpköpare.

Dansk-svensk gårdshund har hälsoprogram nivå 1 för Höftledsdysplasi vilket innebär att det inte är krav på röntgen, men röntgenresultat kan fortfarande  registreras centralt hos SKK. Inga särskilda krav på avelsdjur är kopplade till denna nivå.
Hundar med HD:D eller HD:E ska ej användas i avel.
Hundar med kliniska symptom ska ej användas i avel oavsett HD-grad.


Inavelsgraden ska inte överstiga 6,25 %.

Lägsta utställningsmerit ska vara Very Good vid tidigast 18 månaders ålder.
 Hundar utställda före 2012-01-01 uppfyller de exteriöra kraven om de erhållit Good.

För hundar utställda år 2010 eller tidigare gäller att de ska ha erhållit lägst en 2:a i kvalitetsbedömning.Vi vill fortsätta uppmuntra till DNA-testning för PLL och inrapportering till rasklubbens lista, men vi har inte längre något krav på test för att få valphänvisning.

Beskrivning hur du går till väga om du vill testa din hund finns här