Kriterier för valphänvisning
 • Följa SKK:s grundregler

 • Vara medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund

 • Rasklubbens avelsrekommendationer ska följas det senaste året d.v.s. under ett år

 • Skänka gåvomedlemskap i rasklubben till sina valpköpare

 • Föräldradjuren ska vara HD röntgade och avlästa med HD grad A eller B utan negativ anmärkning

 • Kopior på officiella resultat avseende HD röntgen och övriga meriter ska bifogas för utländsk hund

 • Inavelsgraden ska inte överstiga 6,25 %

 • Lägsta utställningsmerit ska vara Very good vid tidigast
  18 månaders ålder.
  För hundar utställda år 2010 eller tidigare gäller att de ska ha erhållit lägst en 2:a i kvalitetsbedömning.
  Hundar utställda före 2012-01-01 uppfyller de exteriöra kraven om de erhållit Good


Valpar

Här finns de valpkullar som har gått genom klubbens valphänvisning. Listan är sorterad i datumordning med de äldsta valpkullarna överst. Om du vill veta mer om föräldradjuren kan du gå in på SKK:s hemsida och välja “Hunddata”.

Klubben lämnar endast hänvisning på valpar efter föräldrar som har höftledsröntgats och bedömts med HD grad A eller B utan negativ anmärkning, har en inavelsgrad som inte överstiger 6,25 % samt har ställts ut och fått lägst ”Very good” i kvalitetesbedömning på utställning vid tidigast 18 månaders ålder. För hundar utställda 2010 eller tidigare gäller att avelsdjuren ska ha erhållit lägst en 2:a i kvalitetsbedömning. Hundar utställda före 2012-01-01 uppfyller kvalitetskraven om de erhållit ”Good”.
Rasklubbens övergripande målsättning är att bevara den dansk-svenska gårdshunden som en frisk, alert, vänlig och tillgänglig gårds- och sällskapshund med den sedan gammalt dokumenterade, rastypiska exteriören. För att nå det målet önskar vi att alla uppfödare samverkar. Övergripande målsättning behandlas särskilt i det dokument över rasens utveckling som kallas RAS och betyder Rasspecifik avelsstrategi.

Upp

Valphänvisare

Nedan finns kontaktuppgifter till rasklubbens valphänvisare.

Susanne Lind valpompl@gardshund.com
Tel: 076-105 98 86
Telefontid: vardagar 13.00 - 18.00

Lena Hilmersson valpompl@gardshund.com
Tel: 070-697 70 56
Telefontid: vardagar vardagar 18.00-21.00

Upp

 • Raslogga             

 • Nospuss

  Nospuss

 • Valp en vecka

  Valp en vecka

 • På ostadiga ben

  På ostadiga ben

Födda valpar

 

STOLTA EBBAS
Erika och Kent Karlsson
Gärdesboda Roskängen 4, 545 90 Töreboda
Tel: 076-321 65 05
FÖRÄLDRAR FAR MOR
NAMN:
 
Gassman's Julius
SE45590/2014
Flinkagårdens Chili SE50462/2010
RESULTAT UTSTÄLLNING
(Klass & Kvalitét):
  ÖKL, EXCELLENT, 1*CERT
CHAMPIONAT / TITLAR / UTMÄRKELSER: SE UCH  
HD-RÖNTGEN: A A
MENTALBESKRIVEN:    
BPH-BESKRIVEN:    
ÖVRIGT:    
VALPAR VÄNTAS:
Vecka 12
VALPAR FÖDDA:
2017-03-19
Antal hanar: 3 Bokade:
Antal tikar: 2 Bokade:
INAVELSGRAD:
0,4 %
LEVERANSDATUM:
From 14 maj
Inlagd/ut:
2017-02-05 / 2017-05-05

Upp

Planerade valpkullar

Planerade valpkullar, ännu ej födda, sorterade i datumordning efter valpkullens beräknade födelsedatum.
De först väntade kullarna ligger överst. Om inte någon information om födelsedatum och antal valpar har inkommit en vecka efter beräknad nedkomst, tas valpkullen bort.

BERNMARKENS
Birgitta Sjögestam-Qvarnström
Kärreberg 120, 311 65 Vessigebro
Tel: 0346-207 69, 073-277 13 13
FÖRÄLDRAR FAR MOR
NAMN:
 
Benzelias Opportunity Offspring SE52360/2014 Fia
SE51866/2011
RESULTAT UTSTÄLLNING
(Klass & Kvalitét):
ÖKL, Very good ÖKL, Excellent
CHAMPIONAT / TITLAR / UTMÄRKELSER:    
HD-RÖNTGEN: A A
MENTALBESKRIVEN:    
BPH-BESKRIVEN:    
ÖVRIGT:    
VALPAR VÄNTAS:
2017-03-28. Vecka 13
VALPAR FÖDDA:
 
Antal hanar: Bokade:
Antal tikar: Bokade:
INAVELSGRAD:
0,8 %
LEVERANSDATUM:
Ca vecka 21
Inlagd/ut:
2017-03-06 / 2017-06-06

Upp

BENZELIAS kull 2
Lena Johansson
Benzeliusvägen 26, 975 96 Luleå
Tel: 0920-259 029, 070-624 03 61
FÖRÄLDRAR FAR MOR
NAMN:
 
Benzelias Moonlight Magic SE33388/2014 Benzelias Nordic Nereid SE33383/2014
RESULTAT UTSTÄLLNING
(Klass & Kvalitét):
ÖKL, Excellent, 2*Cert ÖKL, Very Good
CHAMPIONAT / TITLAR / UTMÄRKELSER: RLD N, RLD F  
HD-RÖNTGEN: B A
MENTALBESKRIVEN:    
BPH-BESKRIVEN:    
ÖVRIGT: Patellaundersökt: UA Patellaundersökt: UA
VALPAR VÄNTAS:
2017-04-16
VALPAR FÖDDA:
 
Antal hanar: Bokade:
Antal tikar: Bokade:
INAVELSGRAD:
1,0 %
LEVERANSDATUM:
V. 23
Inlagd/ut:
2017-03-04 / 2017-06

Upp

AAGERUPS
Anne-Charlotte Magnusson
Ljungaskog 130, 286 91 Örkelljunga
Tel: 070-619 47 85
FÖRÄLDRAR FAR MOR
NAMN:
 
Kitenga Only One Ollie S31926/2009 Leonberget,z Oja Bella Notte SE13440/2013
RESULTAT UTSTÄLLNING
(Klass & Kvalitét):
ÖKL,Excellent ÖKL Excellent, CK
CHAMPIONAT / TITLAR / UTMÄRKELSER:    
HD-RÖNTGEN: B B
MENTALBESKRIVEN:    
BPH-BESKRIVEN: JA JA
ÖVRIGT:    
VALPAR VÄNTAS:
2017-04-09
VALPAR FÖDDA:
 
Antal hanar: Bokade:
Antal tikar: Bokade:
INAVELSGRAD:
0,0 %
LEVERANSDATUM:
Ca 2017-06-05
Inlagd/ut:
2017-02-08 / 2017-05-08

Upp

STOLTA EBBAS Kull 1
Erika och Kent Karlsson
Gärdesboda Roskängen 4, 545 90 Töreboda
Tel: 076-321 65 05
FÖRÄLDRAR FAR MOR
NAMN:
 
Stolta Ebbas Eiktyrner Of Sweden S38094/2009 Haritzas Diana
SE46211/2011
RESULTAT UTSTÄLLNING
(Klass & Kvalitét):
   
CHAMPIONAT / TITLAR / UTMÄRKELSER: SE UCH SE UCH
HD-RÖNTGEN: A B
MENTALBESKRIVEN:    
BPH-BESKRIVEN:    
ÖVRIGT:    
VALPAR VÄNTAS:
Vecka 19
VALPAR FÖDDA:
 
Antal hanar: Bokade:
Antal tikar: Bokade:
INAVELSGRAD:
1,2 %
LEVERANSDATUM:
Veka 27
Inlagd/ut:
2017-03-21 / 2017-06-21

Upp

STOLTA EBBAS Kull 2
Erika och Kent Karlsson
Gärdesboda Roskängen 4, 545 90 Töreboda
Tel: 076-321 65 05
FÖRÄLDRAR FAR MOR
NAMN:
 
Stolta Ebbas Kama Of Breidablick SE28401/2012 Stolta Ebbas Olufa Oddrun SE37639/2013
RESULTAT UTSTÄLLNING
(Klass & Kvalitét):
UKL Excellent UKL Excellent, R-cert
CHAMPIONAT / TITLAR / UTMÄRKELSER:    
HD-RÖNTGEN: A B
MENTALBESKRIVEN:    
BPH-BESKRIVEN:    
ÖVRIGT:    
VALPAR VÄNTAS:
Vecka 21
VALPAR FÖDDA:
 
Antal hanar: Bokade:
Antal tikar: Bokade:
INAVELSGRAD:
0,2 %
LEVERANSDATUM:
Veka 29
Inlagd/ut:
2017-03-30 / 2017-06-30

Upp

STOLTA EBBAS Kull 2
Erika och Kent Karlsson
Gärdesboda Roskängen 4, 545 90 Töreboda
Tel: 076-321 65 05
FÖRÄLDRAR FAR MOR
NAMN:
 
Stolta Ebbas Kama Of Breidablick SE28401/2012 Stolta Ebbas Olufa Oddrun SE37639/2013
RESULTAT UTSTÄLLNING
(Klass & Kvalitét):
UKL Excellent UKL Excellent, R-cert
CHAMPIONAT / TITLAR / UTMÄRKELSER:    
HD-RÖNTGEN: A B
MENTALBESKRIVEN:    
BPH-BESKRIVEN:    
ÖVRIGT:    
VALPAR VÄNTAS:
Vecka 21
VALPAR FÖDDA:
 
Antal hanar: Bokade:
Antal tikar: Bokade:
INAVELSGRAD:
0,2 %
LEVERANSDATUM:
Veka 29
Inlagd/ut:
2017-03-30 / 2017-06-30

Upp

GRÖNHOLMS
Britt-Marie Grönholm Eklöf
Kristineholmsvägen 12, 761 72 Norrtälje
Tel: 072- 782 47 93
FÖRÄLDRAR FAR MOR
NAMN:
 
Lillstintans Opportunisten Odin SE38861/2013LS Marcato's Olympia
SE55168/2012LS
RESULTAT UTSTÄLLNING
(Klass & Kvalitét):
Ökl Excellent R-cert Ökl Very Good
CHAMPIONAT / TITLAR / UTMÄRKELSER:    
HD-RÖNTGEN: A A
MENTALBESKRIVEN:    
BPH-BESKRIVEN:    
ÖVRIGT: Patellaundersökt: UA  
VALPAR VÄNTAS:
2017-05-25
VALPAR FÖDDA:
 
Antal hanar: Bokade:
Antal tikar: Bokade:
INAVELSGRAD:
0,4%
LEVERANSDATUM:
Veka 29
Inlagd/ut:
2017-03-31 / 2017-06-31

Upp