Redaktion

Anne Hansson, Nathalie Gunnarsson
och Ewa Eriksson Godwin.

Ansvarigutgivare

John Sigve Berg

Redaktionens adress

Mail: Anne Hansson
Lilla Goråsvägen 18, 443 91 Lerum
Tel: 0302-158 93

Manusstopp
Nummer Manusstopp Utkommer
1 15 februari mars
2 15 maj juni
3 15 augusti september
4 10 november december

Medlemstidningen

Gårdshunden

RDSG:s klubbtidning heter Gårdshunden och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen är en av flera informationskanaler. Vi informerar om vad som händer inom klubben och de olika aktivitetsgruppernas verksamhet, kommande utställningar, resultatredovisning, avläsning av HD röntgen med mera. Dessutom är Gårdshunden ett forum för våra medlemmar som har möjlighet att bidra med både bilder och text som rör våra hundar.
Redaktionen är tacksam för alla bidrag till tidningen!

OBSERVERA!
Redaktionen förbehåller sig rätten att bestämma vad som ska publiceras och även rätten att redigera eller be insändaren skriva om sitt material.
Skicka ditt material till gardshunden@gardshund.com och tänk på att eventuella bilder måste vara högupplösta, i minst 300dpi


Upp

Annonspriser

Annonserna införs i mån av plats och får högst omfatta en helsida per annonsör och nummer.
Annonsmanus ska vara klart för tryckning och levereras till redaktören som pappersorginal. Om du vill ha hjälp med layouten debiteras du en kostnad för detta.
Kontakta gärna redaktören för närmare detaljer.

Storlek Typ Kostnad
1 helsida Kommersiell annons 1 000:-
1 helsida Privat/medlemsannons 400:-
1/2 helsida Kommersiell annons 500:-
1/2 helsida Privat/medlemsannons 200:-
1/4 helsida Kommersiell annons 250:-
1/4 helsida Privat/medlemsannons 100:-
1/8 helsida Privat/medlemsannons 50:-

Den sistnämnda annonsen är bara tillåten för privat och medlemsannonsering, ej för kommersiell annonsering.

Upp

 • Raslogga             

 • Busiga hundar

  Busig vattenlek

 • Barn med hund

  Ser nått spännande

 • Barn med hund

  Kul med vatten

 • Barn med hund

  Båthund

 • Barn med hund

  Glad hund