Resultat - Utmärkelser

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

VILKEN PERSONLIGHET HAR DIN HUND?

Alla våra hundar är olika – de har sin alldeles egen personlighet. Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – där du kan lära dig mer om vilka egenskaper och beteenden som är typiska för just din hund.

Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till. I SKKs Avelsdata noteras att beskrivningen är genomförd och resultatet redovisas i ett spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen.

I många raser är mentalbeskrivningar något nytt. Ett första steg är att du som hundägare/uppfödare deltar på BPH med din hund/dina hundar. Det leder till större kännedom om hur individer i rasen reagerar i olika situationer. Så småningom ger den kunskapen en uppfattning om kvaliteter som man vill värna om inom rasen, kanske även om detaljer som behöver förändras en smula överlag. När 200 individer av rasen är beskrivna gör SKK en specifik redovisning och ett diskussionsunderlag som skickas till klubben. Vid 500 BPH-beskrivna hundar gör SKK, i samarbete med SLU, en skattning av arvbarheten för de olika egenskaperna för rasen.

BPH gör vi för att vi vill veta mer - och varje hund som deltar är viktig!

Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph .

BPH-banor finns på ett flertal platser runt om i landet från norr till söder. Beskrivningen är kvalitetssäkrad och samtliga funktionärer utbildade inom SKK-organisationen.

FILMEN OM BPH
Tips: I Filmen om BPH får du se samtliga moment, möta hundägare och deras hundar och höra uppfödares och klubbrepresentanters funderingar. Gå in på www.skk.se/bph och titta på Filmen om BPH, producerad av SKK och SRI Publication AB våren 2015. Du kan också ladda hem den och visa den på nästa klubbträff!

Se filmen: HÄR

BPH-banan innehåller olika moment. I ett av dem får hunden bekanta sig med en person klädd i solglasögon, rock och slokhatt, något som för hunden kan upplevas som avvikande. Foto: Åsa Lindholm
BPH-banan innehåller olika moment. I ett av dem får hunden bekanta sig med en person klädd i solglasögon, rock och slokhatt, något som för hunden kan upplevas som avvikande. Foto: Åsa Lindholm

BPH BESKRIVNA HUNDAR

Rasklubben hade som ett mål under år 2016 att försöka få totalt 200 hundar beteende- och personlighets beskrivna (BPH) för att få ett gott statistiskt underlag. Målet har nåtts och vi har nu mer än 200 hundar som har BPH-beskrivits. När 200 enskilda hundar inom en ras har genomfört BPH gör SKK en detaljerad sammanställning av resultatet till ras- och specialklubben, en s.k. 200-analys. Den analysen hittar du HÄR . Rasklubben kommer att fortsätta följa utvecklingen av beskrivningsformen BPH och verka för att gårdshundar ska beskrivas med denna metod.

Under några år från 2012 subventionerades kostnaden för BPH och MH till klubbens medlemmar med 50 %. Skälet var att rasklubben såg det som viktigt att få ett gott statistiskt underlag vad gäller gårdshundens mentalitet. Från och med april år 2014 blev det ett uppehåll i denna subventionering på grund av att de medel som årsmötet budgeterat för detta under år 2014 snabbt blev intecknade. För att uppnå målet med att få 200 hundar BPH beskrivna beslöt styrelsen återigen att subventionera priset med 200: - för medlemmar i klubben under år 2016.

Under våren 2017 anordnar SGVK tre tillfällen på olika platser i landet för BPH-beskrivningar. SGVK kommer att subventionera priset. Ett mycket bra sätt att öka intresset för hundars mentalitet! Mer information hittar du HÄR .


Här görs en sammanställning av samtliga beskrivna hundar. Hundarna nedan sorterade utan inbördes ordning. De senast inlagda, ligger överst i listan.
Klicka på önskvärt årtal och en lista öppnas neråt.


2017    Klicka här för ner/upp!
 •  
   
   Upp

Mentalbeskrivning Hund – MH

Mentalbeskrivning Hund (MH) är ett test som används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.

Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

MH BESKRIVNA HUNDAR

Här görs en sammanställning av samtliga beskrivna hundar. Hundarna nedan sorterade utan inbördes ordning. De senast inlagda, ligger överst i listan.
Klicka på önskvärt årtal och en lista öppnas neråt.


2017    Klicka här för ner/upp!
 •  
   Har du MH beskrivit din hund och vill att resultatet ska synas på rasklubbens hemsida och i klubbtidningen Gårdshunden?
Skicka i så fall en kopia på MH beskrivningen till:
styrelsen@gardshund.com .


BPH/MH rosett

Från och med 1 januari år 2016 kommer rasklubben att ha försäljning av rosetter för genomförd BPH samt MH beskrivning. En personligt utformad rosett med klubbens logga på knappen.
Som uppfödare kanske man vill uppmuntra sina valpköpare att delta i en BPH/MH beskrivning och efter genomförd beskrivning skänka sina valpköpare en rosett som bevis på uppskattning. Eller om man som hundägare förutom protokollet vill ha ett fint ”bevis” på genomförd BPH/MH beskrivning. Rosetterna kostar 100 kr inklusive frakt.

Är du intresserad av att köpa rosett kontakta Styrelsen på e-post: styrelsen@gardshund.com

Rosett MH Rosett BPH
MH BPH

Klicka på bild för större visning!

Upp

Championat & Titlar

Har din hund meriterat sig i något sammanhang?
Blivit uppflyttad i lydnadsklass eller erhållit pris i rallylydnad, championat i agility, kanske blivit viltspårchampion?
Skicka gärna in ett foto som kan publiceras på hemsidan tillsammans med namn, ägare.
Skicka högupplöst bild till: styrelsen@gardshund.com
(Minst 600px men helst 800px.)

Här görs en sammanställning av championat och övriga titlar.
Klicka på önskvärt årtal och en lista öppnas neråt.


2017    Klicka här för ner/upp!
 • RLD N Funnyfail's Briljanta Beth SE54784/2015
  erhöll titeln RLD F i Ulricehamn 29.01.2017 för domare Eva Svanstedt.
  Uppf. Maja Lind, Korsberga.
  Äg. Anna Bengtsson, Mörlunda.

 • Drömvinden´s Ghost Buster SE13983/2014
  blev SE UCH i Göteborg 07.01.2017 för domare Nina Karlsdotter.
  Uppf. Jessika Karlsson, Torestorp.
  Äg. Densamma.Upp

Diplom

2009 började rasklubben att dela ut diplom till de hundar som erövrat championat i grenarna utställning, lydnad, viltspår, rallylydnad och agility. Du som vill ha ett diplom kan (när resultatet registrerats på SKK hunddata) skicka in uppgifter om:

 • Hundens namn och registreringsnummer

 • Vilken gren som avses

 • Datum och plats då championatet erhölls

Skicka ovanstående till:
styrelsen@gardshund.com


Exempel på diplom nedan.
Klicka på bild för större visning!

Diplom Lydnad Diplom Utställning Diplom Lydnad
Lydnad Utställning Agility

Upp

 • Raslogga             

 • Aslan med alla rosetter och pokaler. Foto: Agneta Reimann

  Vunnit mycket

 • Självklart under täcket!

  Självklart under täcket!

 • Full koll

  Full koll

 • Funderar

  Funderar

 • En badar, en solar

  En badar, en solar

 • Stilig hane

  Stilig hane

 • Aktion i snön

  Aktion i snön

 • Spaning pågår

  Spaning pågår

 • Uppmärksam

  Uppmärksam

 • Hjälpsam i trädgården

  Hjälpsam i trädgården

 • Reserverat på tåget

  Reserverat på tåget

 • På ridtur

  På ridtur

 • Spegelbild

  Spegelbild

 • Raukhund

  Raukhund

 • Balanserad

  Balanserad

 • Observanta

  Observanta

 • Mysiga

  Mysiga

Resultat - Årets hund

Här nedan kan du finna en sammanställning över alla Årets hund resultat för alla tävlingar under 2017.

2017

AGILITY    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1 Kråkeberga Gårds Blacklist SE32452/2015
Helen Ljunggren, Tollarp
45,0
2 AGHDI AGDI Tamoras Hercules SE24434/2012
Johanna Ottosson, Uddevalla
37,6
3 Götängens Elvis S34407/2009
Conny Söderström, Karlshamn
22,5
4 Ekeröds Quendi S44354/2009
Susanne Bergman, Virestad
15,0
5 Drömvinden´s Embrace Me Elmira SE12675/2014
Camilla Kiuru, Trollhättan
13,9
6 Hamléngårdens Praktfulle Plura SE4633/2014
Karin Holm, Köping
1,0

AGILITY - UNGDOM    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1  
 
 

ALLROUND    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1  
 
 

BRUKS    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1  
 
 

FREESTYLE    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1  
 
 

HEELWORK TO MUSIC    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1 FDI, HTM I, LPI, LPII, RLD N&F&A Tamoras Felix SE49251/2011
Anna Karlsson, Linköping
75

LYDNAD    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1  
 
 

NOSEWORK    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1  
 
 

RALLYLYDNAD    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1 RLDN RLDF Tamoras Gismo (Leo) SE12859/2012
Caroline Adamson, Göteborg
29
2 RLDN Funnyfail’s Briljanta Beth (Betty) SE54784/2015
Anna Bengtsson, Mörlunda
19

UTSTÄLLNING    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1  
 
 

UTSTÄLLNING - JUNIOR    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1  
 
 

UTSTÄLLNING - UNGHUND    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1  
 
 

UTSTÄLLNING - VETERAN    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1  
 
 

VILTSPÅR    Klicka här för ner/upp!
Placering Hund - Ägare Poäng
1  
 
 

Upp