ATT TÄNKA PÅ

För att omplacera en hund genom rasklubben för dansk-svensk gårdshund, skall SKKs grundregler tillämpas vid omplaceringen.
Såsom veterinärbesiktning max sju dagar innan leverans samt att SKKs köpeavtal skall tecknas (krav för uppfödare och önskvärt även vid omplacering av en privatperson).

Eventuell kostnad för hunden skall framgå tydligt i annonsen.