Mycket av sidans innehåll återfinns i pdf-format.
Här kan du ladda ner programmet gratis.

 

 

 

 

Om rasen

Ett kulturarv att förvalta

Den dansk-svenska gårdshunden har sedan lång tid tillbaka funnits på gårdarna i framförallt södra Sverige och Danmark men den har även varit spridd i andra Östersjöländer.
Exakt hur gammal rasen är är oklart, vissa menar att den stammar ända från vikingatiden, medan andra talar om några hundratal år. Helt klart är att rasen kan räknas till Sveriges ( och Danmarks ) riktigt gamla hundraser.

Fotot taget i Eskilstuna år 1914-1916, till vänster min mormors mor Iris Alexandra Strand med sin vän Alva till höger med hunden. Hälsningar Sofia, kennel Sofalex

Fotot taget i Eskilstuna år 1914-1916, till vänster min mormors mor Iris Alexandra Strand med sin vän Alva till höger med hunden. Hälsningar Sofia, kennel Sofalex

Vi har samlat text om kulturarvet vi har att ta hand om och för att den dansk-svenska gårdshunden är en lantras och ett stycke historia i sig.
Läs om hur gårdshunden genom århundraden har utvecklats i den pdf-fil som du kan läsa genom att följa denna länk: LÄs MER

Om gårdshunden

HISTORIK

Rasen erkändes 1987 i Sverige och Danmark under namnet dansk-svensk gårdshund. Den har sedan gammalt funnits på lantgårdar i Danmark och Sverige. Gårdshunden har använts som vakthund, råttfångare och sällskap.
Den dansk-svenska gårdshundens kynologiska ursprung är oklart. Troligen har den sitt huvudsakliga ursprung dels i pinscherraserna och dels i de brittiska vita jaktterrier, från vilka även Jack Russell terriern och Foxterriern stammar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Gårdshunden är en liten, pigg, frisk, sund och mångsidig familjehund som lätt anpassar sig i de flesta situationer. Hundsporterna agility, freestyle, spår, lydnad, bruks och utställning lämpar sig bra som aktiviteter. Många tränar och tävlar också viltspår.

Än idag tjänstgör en del dansk-svenska gårdshundar som råttjägare, men det stora flertalet är sällskapshundar. Uppskattningsvis används ett dussintal hundar som aktiva jakthundar för att korttidsdriva rådjur och annat mindre vilt, apportera och eftersöka.

HÄLSA

Gårdshunden är generellt en frisk och sund ras med få hälsoproblem.
Två sjukdomar som förekommer kan nämnas; höftledsdysplasi (HD) och ett fåtal fall av leg perthes (nedbrytning av benvävnad i lårbenet).

EGENSKAPER OCH MENTALITET

Gårdshunden tycker om att arbeta både fysiskt och mentalt, och den kräver en del aktivering. Trots att rasen är liten i formatet och ser söt ut är det alltså en ganska krävande hund.
Den behöver någon form av regelbunden stimulans för att må bra.

Mellan arbetspassen är den en riktig kelgris som gärna kryper upp i knät, ligger nära intill och kopplar av. Gårdshunden tycker mycket om värme och ligger ofta och kopplar av i solen.
Det är en utpräglad väktare som omedelbart slår larm om främlingar kommer in på dess hemområde I övrigt är den inte en skällig ras.

STORLEK OCH UTSEENDE

Mankhöjd för hanar är ca 34–37 cm och tikar är ca 32–35 cm. Den har mycket kroppsmassa. Kroppen är svagt rektangulär. Huvudet är litet i förhållande till kroppen.
Svansen är naturligt långt, halvlång eller så kan hunden födas med stubbsvans. Pälsfärgen är övervägande vit med en eller flera fläckar i olika färgkombinationer.

PÄLSVÅRD

Pälsvården är i princip obefintlig på rasen eftersom pälsen ska vara hård, kort och slät utan underull. I fällperioden kan man borsta igenom hunden dagligen, vilket brukar räcka för att hålla pälsen fin och därutöver kan man ge den ett bad vid behov.

ÖVRIGT

Rasen är en del av det svenska kulturarvet. Rasklubben arbetar aktivt för att bevara rasen som en frisk, alert, duglig, vänlig och tillgänglig gårds- och sällskapshund med den, sedan gammalt dokumenterade, rastypiska exteriören.

ANTAL GÅRDSHUNDAR
ÅR ANTAL REG. VALPAR ÅR ANTAL REG. VALPAR
2015 641    
2014 631    
2013 618    
2012 681    
2011 638    
2010 770    
2009 663 1999 226
2008 650 1998 200
2007 627 1997 145
2006 479 1996 165
2005 438 1995 433
2004 452 1994 144
2003 294 1993 109
2002 339 1992 85
2001 223 1991 123
2000 278 1990 124

Upp

Vad kan jag bidra med som ägare till en dansk-svensk gårdshund?

Vi i rasklubben är tacksamma för att du bidrar med värdefull information och åtgärder enligt nedanstående:

Utvärdering
Lika viktigt som att använda friska och sunda avelsdjur är utvärdering av avelsresultat, d.v.s. valparnas hälsa och mentalitet. En betydelsefull del av avelsarbetet är att valp-köpare ger och uppmanas ge feedback till uppfödarna angående hundens hälsa och mentalitet. Utvärderingen är betydelsefull och även om din valp är tänkt för sällskap så kanske valpen har syskon som är tilltänkta för avel.

Vi ber dig som hundägare att ta vara på möjligheten att höftledsröntga din hund, beskriva den mentalt och ställa ut den officiellt.
Dessa resultat ligger till grund för den information som återfinns på Svenska Kennelklubbens avelsdata. SKK’s samlade information och uppgifter som framkommer i samtal mellan valpköpare och uppfödare gör att uppfödarna kan utvärdera sitt avelsarbete. Även hanhundsägarna förutsätts göra utvärderingar av sitt avelsresultat.

Uppfödarkontakt
Under hela hundens livstid är det viktigt att du har kontakt med din uppfödare och berättar om eventuella sjukdomar hunden drabbas av. Att föda upp fysiskt och mentalt friska hundar är varje uppfödares strävan och målsättning.

HD-röntgen
När valpen passerat ett år är det dags för en hälsokontroll som bland annat innefattar HD röntgen (höftledsröntgen). Rasklubben arbetet aktivt för att minska förekomsten av höftledsdysplasi och uppmuntrar sina medlemmar att hälsoundersöka sina hundar.

Hälsoenkät
Som ett led i att kunna fortsätta att ha friska, starka och rastypiska hundar är det nu dags att fylla i rasklubbens hälsoenkät.
Alla gårdshundsägare uppmuntras att fylla i denna hälsoenkät för sin hund oavsett om hunden är sjuk eller frisk. För enkelhetens skull har vi valt att lägga den som ett formulär du kan fylla i på hemsidan.

BPH eller MH
Ett perfekt tillfälle att få en helhetsbild av hur valpen har utvecklats mentalt är att delta i en BPH (beteende-och personlighetsbeskrivning hund) alternativt MH (mentalbeskrivning hund). Det finns läns- och brukshundklubbar I hela landet som arrangerar BPH och MH.
Även rasklubbens aktivitetsgrupper i samarbete med läns- och brukshundklubbar arrangerar beskrivningarna, ofta till ett reducerat pris. Rasklubben kommer att följa utvecklingen av den nya beskrivningsformen BPH och verka för att gårdshundar framledes ska beskrivas med denna metod.

Lantras och genresurs
Eftersom rasen är av gammalt ursprung och inte har varit föremål för utpräglad exteriör förädlingsavel är rasen att betrakta som en "lantras". Med begreppet "lantras" menas att rasen är gammal, anpassad till sin levnadsmiljö och opåverkad av intensiv förädlingsavel och inkorsning av främmande raser. Därmed är också gårdshunden ett kulturarv, en bit levande, svensk/dansk historia.
Ur genetisk synvinkel betraktas lantraser som gen-resurser - genetiska "reserver" hos vilka mer "ursprungliga" gen-kombinationer finns bevarade än de som återstår hos de högförädlade djurslagen. Det är viktigt att dessa genresurser förvaltas på ett uthålligt sätt. Rasklubben för dansk-svensk gårdshund är angelägen om att rasen får bevara sin gammaldags prägel och sin status som lantras.

Om du i framtiden planerar ta valpar efter din tik eller hanhund kontakta gärna i god tid rasklubbens avelsråd eller arbetsgrupp för avelsfrågor, och värdefull information.

Är du intresserad av att vara med och hjälpa till att bevara en gammal, genuin svensk (och dansk) hundras då är dansk-svensk gårdshund något som passar dig.

Upp

Är DSG för mig?

Den dansk-svenska gårdshunden passar bra för dig om du:
 • Tycker om att hitta på aktiviteter tillsammans med hunden. Gårdshunden är nyfiken, aktiv, pigg, alert och tycker mycket om att vara med. Den behöver någon form av regelbunden stimulans för att må bra. Lydnad, agility, freestyle och spår går t.ex. utmärkt att träna. Är du inte ute efter en hund att aktivera dig med - välj hellre en annan ras.

 • Har möjlighet att ha hunden med dig under dagarna - alternativt har tillgång till dagmatte/-husse eller hunddagis. Gårdshunden tycker inte om att vara ensam. Faktum är att rasen är mer beroende av mänskligt sällskap än många andra raser.
  Högst cirka fyra timmar per dygn bör den lämnas ensam.

 • Inte har något emot kroppskontakt med hunden. Många gårdshundar är riktiga knähundar som älskar att sitta i knäet och ligga nära intill i soffan. Helst vill den även krypa ner under täcket i sängen.

 • Är intresserad av att tillämpa de nya mjuka inlärningsmetoderna där hundens förtroende för föraren står i centrum. Många gårdshundar är ganska milda och mjuka och mår inte alls bra av tuff dressyr.

 • Inte är allergisk mot hund. Undvik en tragedi för dig, familjen och hunden genom att avstå från köp om du misstänker att någon inom familjen eller den närmaste vänkretsen kan vara känslig.

 • Uppskattar att vara med och hjälpa till att bevara en gammal, genuin svensk (och dansk) hundras.

Upp

 • Raslogga             

 • På upptäcktsfärd

  På upptäcktsfärd

 • Full fart framåt - Foto: Marika Lindelöf

  Full fart framåt

 • Mitt i

  Mitt i "djungeln"

 • Livsnjutare

  Livsnjutare

 • Bollek

  Bollek

 • Springer så fort, så fort

  Springer så fort, så fort

 • Balansövning

  Balansövning

 • I vacker natur

  I vacker natur

 • Agility är kul

  Agility är kul

 • Agility är kulKatt och hund

  Katt och hund

 • Glad i vatten

  Glad i vatten

 • Båthund

  Båthund