KLUBBENS VÄRDEGRUND

Dokumentet antogs av styrelsen den 27 januari 2019, efter att den diskuterats och förankrats i samband med möten under hösten samt via enkäten i december.
Värdegrunden är ett levande dokument som ska finnas med i verksamheten och uppdateras vid behov.

Ladda ner och läs:


SAMMANFATTNING AV SVAREN PÅ ENKÄTEN

Här är en sammanfattning av de svar vi fick in på enkäten som genomfördes i december, under arbetet med värdegrunden.
Enkäten, samt möten under sensommar och höst, har legat till grund för den värdegrund klubben nu fått. Dessutom har vi fått in massor med bra synpunkter, idéer och förslag.
Ett stort, och varmt tack, för alla bidrag som nu överlämnats till styrelsen.


Du kan läsa sammanfattningen här: