STYRELSEN

För att kontakta styrelsen mejla
styrelsen@gardshund.com

ORDFÖRANDE
Maja Lind
070-926 66 11
ordforande@gardshund.com

VICE ORDFÖRANDE
Gabriela Marsh

SEKRETERARE
Eva Wieslander
076-946 65 56
sekreterare@gardshund.com

KASSÖR
Irene Alvarsson
076-245 54 06
kassor@gardshund.com

LEDAMOT
Anette Almquist
070-324 80 90
anette@gardshund.com 

LEDAMOT
Angelika Granlund Nilsson


LEDAMOT
Tanja Hanni
070-273 43 55
Tanja@gardshund.com

ÖVRIGA POSTER

KONTAKTPERSON

AKTIVITETSOMBUD
Anette Almqvist
070-324 80 90
anette@gardshund.com

T
anja Hanni
070-273 43 55
tanja@gardshund.com

MEDLEMSHANTERARE

Eva Wislander
076-946 65 56
eva@gardshund.com

HEMSIDAN

Gabriela Marsh

VALBEREDNING

Susanne Fagrell
070-735 03 73, 0175-650 32
susanne@gardshund.com
Sammankallande
Mejl:  valberedning@gardshund.com

Magnus Elmvik   

Sofia Westergren
073-671 71 95