KOMMITTÉER

SPORTKOMMITTÉN

Ska agera styrelsens förlängda arm när det gäller frågor som rör våra sportgrenar och ska bland annat: 

* Driva, diskutera och handlägga medlemmars frågor och önskemål i sportrelaterade ämnen
* Bidraga till ett varierat och intressant aktivitetsprogram under klubbens årliga rasspecial

* Göra en årlig revidering av reglerna för tävlingarna om Årets hund och tillse att vi har ”räknare”för samtliga sportgrenar


sportkommitten@gardshund.com

Annelie Frejås
Christin Karlsson
Caroline Adamson

 

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Ansvarar för förberedelser och praktiskt genomförande av både svenska rasspecialen som hålls i juli/augusti,
samt SGVKs årliga utställning i Piteå som hålls i juli.

utstallning@gardshund.com

Maja Lind
Sammankallande

Angelica Lauth

Magnus Elmvik

Susanne Fagrell
Lotta Malm