KOMMITTÉER

SPORTKOMMITTÉN

Ska agera som en länk mellan klubbens medlemmar och styrelsen. Sportkommittén har bland annat hand om;
* Driva, diskutera och handlägga medlemmars frågor och önskemål i sportrelaterade ämnen.
* Vara behjälpliga i samband med revidering av sportgrenar i tävlingarna om Årets hund.
Ett av sportkommitténs uppdrag är även att förbättra samarbetet med aktivitetsgrupperna.
Med hjälp av sportkommittén kan aktivitets-grupperna få ut mer av träffar och andra aktiviteter som sker i klubbens regi.

sportkommitten@gardshund.com


Ulrika Aronsson
Annelie Frejås
Christin Karlsson
Martina Ehnar
Caroline Adamson

 

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Ansvarar för förberedelser och praktiskt genomförande av både svenska rasspecialen som hålls i juli/augusti,
samt SGVKs årliga utställning i Piteå som hålls i juli.

utstallning@gardshund.com

Maja Lind
Sammankallande

Angelica Lauth

Magnus Elmvik

Susanne Fagrell
Lotta Malm