Här kommer nyheter &
information att uppdateras löpande


Domarkompendium 

I år kommer ett reviderat kompendium med anledning av den domarkonferens som äger rum 2023.
Det är inte några större ändringar, nya bilder och några ändringar i kommentarerna, dessutom är förstås den standard som fastställdes av FCI i samband med att rasen blev internationellt godkänd med i det nya kompendiet.

Vill ni ha ett exempel av de som finns kvar så sätt in portokostnad 50 kr på klubbens plusgiro 244333-1 och beställ på mail till susanne@gardshund.com kom ihåg att ange namn och adress.


Hej Medlem! 

Medlemsavi via E-faktura eller Kivra - glada skogar C

  • Från den 23 februari kan Du som medlem välja att få inbetalningskort/medlemsbevis via E-faktura
  • Om man inte valt E-faktura men är ansluten till Kivra får man den via Kivra
  • Har Du inte dessa digitala alternativ så skickas medlemsavin via post
  •  Läs mer om e-faktura på skk.se

 


SGVK INFORMERAR

Domarkonferensen är flyttad till år 2023.

Att köra en domarkonferens digitalt är inte en bra lösning då domaren behöver känna igenom hundarna.
SE HIT!

2019 stiftade klubben en utbildningsfond där medlemmar har möjlighet att söka stipendium som utbetalas efter genomgången utbildning/kurs, stipendiet är på 5.000 kr per person.

Naturligtvis ska utbildningen ha med hund och göra samt främja rasen. Tanken är också att det ni lärt Er ska kunna användas ibland våra medlemmar genom att hålla en kurs eller föreläsning för klubbmedlemmar!

Nu vill vi slå ett slag för detta och påminna er att fonden innehåller mer pengar att söka!

Så tänk till och fundera på om det inte finns någon kurs/utbildning Du skulle kunna tänka dig att gå!

Ansökan skickas till styrelsen@gardshund.com

Vi ser fram emot Din ansökan!

Styrelsen


Stipendium

Enligt paragraf 2 i våra stadgar står att " vi ska utbilda instruktörer, hundägare
 och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning".
 Vi har därför upprättat en utbildningsfond på 50.000 kronor där man kan söka
 bidrag på högst 5.000 kronor per person för att utbilda sig till t.ex. instruktör, BPH-
 beskrivare eller andra utbildningar som främjar rasen. Bidraget ges när du fullgjort
  din utbildning och då vill vi att du återgäldar klubben genom att hålla en kurs
 för våra medlemmar vid passande tillfälle t.ex. aktivitetsträff, rasspecial etc. där du
kan dela med dig dina kunskaper. Vi ser helst att detta sker inom ett år från
fullgjord utbildning.
Ansökan skickas till styrelsen@gardshund.com. 

Information från styrelsen 

Stipendium

Det finns fortfarande pengar kvar att söka om du vill utbilda dig inom ramarna för § 2 i våra stadgar:

Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.

Hitintills har vi betalat ut 5000kr vardera till 5 utbildningar som har genomförts av våra medlemmar. 

Bilder till tidningen

Britt-Marie som är redaktör för tidningen efterlyser bilder till tidningen.

Har ni fina bilder med hög upplösning, skicka in dem till redaktionen för eventuell publicering så småningom. FCI - EFTER HERNING, NU ÄR DET KLART.
2019-04-29

Nu är den dansk-svenska gårdshunden slutligt erkänd av FCI
och är nu berättigad att tävla om internationellt Certifikat (CACIB).
Ett gemensamt väl utfört arbete av både svenska och danska rasklubben
har lett fram till detta fantastiska beslut.