ÅRSMÖTE

Rasklubben för dansk-svensk gårdshund har sitt årsmöte i början av året, innan februari månads utgång.
Har du frågor kring tidigare eller kommande årsmöte, ber vi dig att kontakta styrelsen eller valberedningen.
Välkomna till RDSGs årsmöte den 26 februari 2022 kl. 14.00

Årsmötet kommer att hållas på hotell Statt i Hässleholm.

Vi börjar kl.11.00 med att Per Jensen håller en föreläsning . Per Jensen är professor i etologi-djurs beteende-och forskar på djurs välfärd, genetik och epigenetik. Han undervisar i etologi och djurskydd på biologiprogrammets kandidat och masterprogram.

Efter föreläsningen serveras en lättare lunchbuffé och själva årsmötet börjar kl.14.00 .För att kunna planera hur många som kommer till föredrag och lunch ber vi er att anmäla deltagande till eva @ gardshund.com senast den 5 februari.

Motioner som skickas med post skall vara sekreteraren tillhanda senast fyra veckor före årsmötet det vill säga senast den 28 januari.

Till de motioner som skickas med e-post måste det också finnas ett underskrivet orginal som är poststämplat senast den 28 januari.

Information om hur en motion ska skrivas finns på klubbens hemsida.

Motioner skickas till:

Eva Wieslander

Platåslingan 4

134 65 Ingarö

E-post: eva @ gardshund.se

För er som vill, fortsätter vi kvällen med en gemensam middag som var och en betalar själv. Vill du vara med, anmäl dig till: eva@gardshund.com

Varmt välkomna!


ÅRSMÖTET TILLSVIDARE INSTÄLLT P.G.A DE NYA CORONA-RESTRIKTIONERNA

HUR SKRIVER MAN EN MOTION?