ÅRSMÖTE

Rasklubben för dansk-svensk gårdshund har sitt årsmöte i början av året, innan februari månads utgång.
Har du frågor kring tidigare eller kommande årsmöte, ber vi dig att kontakta styrelsen eller valberedningen.


Årsmöte år 2023 hålls den 18 februari på Motell Vätterled, Jönköping.

Mötesordförande är Birgitta Bernhed  Välkommen till

RDSGs årsmöte 

den 18 februari 2023 kl.14.00

 

Årsmötet äger rum på Motell Vätterled som ligger mellan Gränna och Jönköping.

Dagen börjar kl.11.00 med ett föredrag av Per Jensen. Han kommer att prata om relationer, stress, avel och beteende mm.

Klockan 12.30 serveras lunch för att därefter börja årsmötet kl.14.00. 

För att kunna planera hur många vi blir till föredrag och lunch ber vi er att anmäla deltagande till eva@gardshund.com 

senast den 3 februari.

Motioner som skickas med post skall vara sekreteraren tillhanda senast 4 veckor före årsmötet d.v.s. den 20 januari 2023. 

Till de motioner som skickas med e-post måste det också finnas ett undertecknat orginal som är poststämplat senast den 20 januari 2023.

Information om hur man skriver en motion finns på klubbens hemsida.

Motioner skickas till:

Eva Wieslander
Platåslingan 4
13465 Ingarö

E-post: eva @ gardshund.com

För er som vill, fortsätter vi kvällen med en gemensam middag som var och en betalar för sig.
Vill du vara med, anmäl dig till:
eva @ gardshund .com

                                  Varmt välkommen!HUR SKRIVER MAN EN MOTION?