ÅRSMÖTE

Rasklubben för dansk-svensk gårdshund har sitt årsmöte i början av året, innan februari månads utgång.
Har du frågor kring tidigare eller kommande årsmöte, ber vi dig att kontakta styrelsen eller valberedningen.

Årsmöte 2021

 Styrelsen har beslutat att ställa in årets möte. SKK har gett en generell dispens för de klubbar som hade sitt årsmöte förra året och som uppfyller kravet på att ingen anmärkning finns gällande finanserna.

Vi skulle kunna ha ett digitalt möte men förstod att det skulle medföra en alltför stor arbetsinsats. Vi skulle tex behöva samla in mailadresser till alla våra medlemmar. Beslutet är taget och nu hoppas vi på att nästa års möte blir av i fysisk form.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2020 kommer att läggas ut på hemsidan så snart den är färdigställd.HUR SKRIVER MAN EN MOTION?

ÅRSMÖTESHANDLINGAR