Mycket av sidans innehåll återfinns i pdf-format.
Här kan du ladda ner programmet gratis.

Hälsa

Under fliken hälsa samlar vi all information kopplad till den dansk-svenska gårdshundens hälsa. Här finns bland annat blanketter i form av enkäter som vi gärna ser att du som har gårdshund fyller i. Enkätundersökningen har pågått sedan våren 2003 och riktar sig till alla gårdshundsägare.
Undersökningen genomförs i samarbete med Linda Laikre, Stockholms universitet. Resultat från enkäterna hittar du under "Enkätsvar" i huvudmenyn. Vill du läsa mer detaljerat om gårdshundens hälsa hittar du samlad information i dokumentet RAS2011, under fliken avel.

Upp

PLL - Primär Lins Luxation

Rasklubben har fått kännedom att det förekommer fall av sjukdomen PLL, Primär Lins Luxation, i rasen. Arbetsgruppen för avelsfrågor har på uppdrag av styrelsen gått igenom den dokumentation som i nuläget finns om sjukdomen och därefter lämnat förslag på avels-rekommendationer gällande PLL. Dessa är godtagna och tidigare avelsrekommendationer är uppdaterade med de som nu gäller för PLL.

De hittills (2015-07-21) kända anlagsbärarna och hundar som drabbas av sjukdom finns dokumenterade och kommer att skickas ut till uppfödare av rasen tillsammans med informationsdokument.
Är man inte uppfödare men ändå önskar ta del av kända anlagsbärare kan man få informationen genom att kontakta avelsrådet Anne Hansson.

En sammanställning om sjukdomen, diagnos mm samt en sammanfattning av den vetenskap som ligger till grund för tillgängligt DNA test finns här på hemsidan:

Sjukdomen leder till stort lidande för hundarna och måste ses som allvarlig. För att undvika att fler hundar drabbas i framtiden och den genetiska förlust som sjukdom innebär är det förstås av största vikt att begränsa spridningen av sjukdomen i rasen. Rasklubben är mycket tacksam för om ni som har hundar som antingen drabbats av sjukdomen eller gentestats som enkla eller dubbla anlagsbärare hör av er till rasklubben med information.

Information om drabbade hundar skickas till arbetsgruppen för avelsfrågor. För att lämna information så ska man vara ägare till den drabbade hunden och man bör om möjligt även skicka med antingen veterinärintyg på diagnosen och/eller resultat av gentest.

// Styrelsen

Upp

 • Raslogga             

 • Glad gårdis

  Glad gårdis

 • Nyfiken badare

  Nyfiken badare

 • Lortig

  Lortig

 • Utställningsposé

  Utställningsposé

 • Valpar

  Valpar