ENKÄT - HÄLSA

För att kunna bedriva ett avelsarbete där gårdshundens hälsa och välmående är i fokus så behöver gruppen för avelsfrågor få information om de hundar som diagnosticeras med ärftlig sjukdom, andra sjukdomar eller problem som ni som valpköpare/hundägare upplever.

Vid ärftlig sjukdom skall alltid ett veterinärintyg skickas in till arbetsgruppavel@gardshund.com.
Arbetsgruppen för avelsfrågor strävar efter ett öppet klimat och kommer att använda den information som tillsänds efter det sätt som anses gynna vår ras bäst.

Tack för din medverkan!