Kriterier för valphänvisning
 • Följa SKK:s grundregler

 • Vara medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund

 • Rasklubbens avelsrekommendationer ska följas det senaste året d.v.s. under ett år

 • Skänka gåvomedlemskap i rasklubben till sina valpköpare

 • Föräldradjuren ska vara HD röntgade och avlästa med HD grad A eller B utan negativ anmärkning

 • Kopior på officiella resultat avseende HD röntgen och övriga meriter ska bifogas för utländsk hund

 • Inavelsgraden ska inte överstiga 6,25 %

 • Lägsta utställningsmerit ska vara Very good vid tidigast
  18 månaders ålder.
  För hundar utställda år 2010 eller tidigare gäller att de ska ha erhållit lägst en 2:a i kvalitetsbedömning.
  Hundar utställda före 2012-01-01 uppfyller de exteriöra kraven om de erhållit Good

När du fått din planerade valpkull insatt på hemsidan, räcker det att du mailar Valphänvisare att Valpar är födda samt om Valpar blivit bokade. Gäller även om alla valpar är sålda och vi skall ta bort annonsen. Glöm inte att uppge kennel.

         UPPFÖDARUPPGIFTER


 • UPPGIFTER OM HANEN • OBS!!! För att tandstatusen skall läggas in måste ett intyg skickas separat till maja@gardshund.com


  UPPGIFTER OM TIKEN
 • OBS!!! För att tandstatusen skall läggas in måste ett intyg skickas separat till maja@gardshund.com


  UPPGIFTER OM VALPKULLEN
Upp