Testning kan göras via olika laboratorier. Rasklubbens råd är att testa via Laboklin (laboklin.com) som har visat sig vara snabba och pålitliga.

Ett blodprov taget hos veterinär, som kan intyga hundens identitet, krävs för testet. Blodprovet måste vara minst 1mL blod i ett lila EDTA-rör. Vissa klinker ordnar allting – andra kliniker kräver att man ”förköper” sin analys hos Laboklin. Kolla med din klinik hur de gör.

Ta gärna med SKKs DNA-remiss, så kan din hunds provresultat eventuellt i framtiden registreras officiellt hos SKK. https://www.skk.se/sv/SKK-klinikwebb/DNA-test/Tester-som-SKK-registrerar/ Hur gör jag i praktiken för att
DNA-testa min hund?
  

1.      
 Ring din veterinärklinik och kolla om de kan hjälpa dig att testa din hund, fråga om de kan ta blodprov på din hund.

(Svabb-test är möjliga att utföra, men rekommenderas inte då det dels finns risk för att provet inte innehåller tillräckligt mycket DNA för att testet ska kunna genomföras, dels måste hunden isoleras enligt särskilda rekommendationer innan provtagning).

2.      
 Beställ test-kit från
Laboklin - https://www.laboklin.co.uk/laboklin/  Testet betalas när man beställer det on-line. Detaljerade instruktioner för on - line beställning hos Laboklin kommer nedanför.

3.  
  Boka tid hos din veterinär.

4.    
   Skriv ut remissen från SKK så att testet i framtiden kan registreras på SKK,
https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/ovriga-tester/

5.  
   Åk till veterinären, ta med förbeställt test-kit om din veterinär inte tillhandahåller den servicen, stamtavla och SKK remiss. Kliniken tar testet på korrekt sätt, kontrollerar hundens identitet, och fyller i alla dokumenten du tagit med, och kliniken skickar in provet.

6.
  När du efter några dagar fått ditt resultat skickar du in det till rasklubbens avelsråd. Även resultat N/N (Clear) ska skickas in.

7.  
  Om din hund är affekterad (PLL/PLL) eller bärare (N/PLL) måste du informera ägarna till föräldrar, helsyskon och avkommor.

8.
  Skicka in testsvar och remiss till SKK.Förbeställning av PLL-test hos Laboklin

1.      
 Gå in på
https://laboklin.com/se/products/genetics/

När man går in för första gången på Laboklin o vill registrera sig som uppfödare
(Breeder) så begär de att man skannar in sitt kennelbevis. När du registrerat dina uppgifter så får man vänta på ett godkännande (på mail) från Laboklin innan du beställer ditt test. Då kan man få viss rabatt.

2.      
 Klicka på ”Genetic test for dogs” ungefär mitt på sidan.

3.    
  Scrolla ner lite på sidan och tryck på ”Order genetic test now” (i rött).

4.    
  Ny sida kommer upp där det står
 ”Online order”.
Där Väljer du 1. Select species: Tryck på Dog (uppe i menyfältet).

5.
  Ny sida kommer upp.
Där väljer du 2. Select breed: Genom att dra den röda markören åt höger så kommer du till ”Danish-swedish farmdog”. Där trycker du på namnet så det blir markerat.

6.      
 Ny sida kommer upp där du ser att det står 3. Select genetic test. Där markerar du rutan för ”Primary Lens Luxation (PLL)”.

7.    
  Kostnad 58 euro.

8.    
  Beroende på vad du har avtalat med din veterinär så kan du också behöva beställa transportmaterial. I så fall: Scrolla längst ner på sidan 4. markera rutan för ”Do you need shipping materials”.

9.    
  Gå sedan högst upp på sidan. Där står ”mitt konto”. Logga in/registrera tryck där och följ instruktionerna.

10.  
 Glöm ej gå in i kundvagnen och betala för ditt test.