2011-års 
RAS - RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI

RAS - Rasspecifik avelstrategi för dansk-svensk gårdshund

Information om R.A.S. (Rasspecifik avelsstrategi).

 Nu är det dags för rasklubbens revidering av R.A.S. det är den andra revideringen sen det första dokumentet kom ut. Dokumentet ska ses som ett verktyg i avelsarbetet och de flesta uppfödarna är väl förtrogna med R.A.S. i sitt avelsarbete. Ni kan läsa dokumentet här, det kommer att ligga ute för återkoppling fram till den 14 april. Efter eventuella justeringar skickas dokumentet till SGVK som i sin tur skickar det vidare för ett slutligt godkännande av SKK.

Kom gärna med kommentarer, eventuella synpunkter eller frågor om ni undrar över något!