Utlåtande över reviderat R A S
för dansk-svensk gårdshund

Undertecknad har granskat klubbens förslag till R A S som är mycket ambitiöst och tar upp och diskuterar allt väsentligt rörande avel på rasen. 

Man prioriterar de viktigaste åtgärderna speciellt om vikten av genetisk variation för rasens fortlevnad och har kloka strategier för detta. 

Rasen har få hälsoproblem men de viktigaste identifierar man och anpassar avels-rekommendationer för att få god effekt utan att slå ut för många individer. 

Det hälsoprogram för HD på nivå 2 som man haft i många år har utvärderats och slutsatsen är att nivå 1 skulle vara lämpligare. Detta har man också ansökt om hos SKK.

Sammanfattningsvis har klubben gjort ett utmärkt R A S med väl underbyggda slutsatser och rekommendationer som hjälper uppfödarna att nå de uppsatta målen för rasen. 

Mariefred 2021-11-09
Elisabeth Rhodin
R A S - RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI 

På SKK/AKs möte 16 november 2021 fastställdes 

R A S för dansk-svensk gårdshund.

Information angående hälsoprogram 

Fr.o.m. den 16 november gäller hälsoprogram nivå1 för dansk-svensk gårdshund.
Det betyder att parningar som är gjorde efter detta datum är berörda av beslutet.
Vi går från hälsoprogram nivå 2
till nivå 1.

Rent formellt skulle SKK:s centralstyrelse CS kunna riva upp beslutet men det är inte ett troligt scenario.

Slutlig bekräftelse verkställs av CS vid något av deras kommande möten. De mötena är inte planerade ännu för 2022.

I detta fall gör vi bedömningen att CS inte kommer att gå emot beslutet.