NYHETER OCH INFORMATIONHär kommer information att uppdateras löpande för uppfödare, avelsintresserade och andra gårdshundsägare.


 
 
 

SKK Informerar

13 aug 2020 

Nya rutiner för HD och AD röntgen

Nu lanserar SKK en ny tjänst för dig som ska röntga din hunds höfter eller armbågar. Tjänsten kallas kort och gott SKK röntgenavläsning och innebär att du som hundägare betalar för avläsning och registrering av resultaten innan du bokar tid hos din veterinär.

Tidigare har den som röntgat sin hund betalat för såväl själva undersökningen som SKKs avläsning och registrering på veterinärkliniken. SKK har sedan fakturerat kliniken för avläsningen.

I den nya e-tjänsten SKK röntgenavläsning kommer hundägaren istället att betala för avläsningen i förväg direkt till SKK. Hundägaren fyller i alla uppgifter om hunden och godkänner att resultaten får publiceras på skk.se med hjälp av bank-ID. Avläsningsavgiften betalas direkt med kontokort och gäller ett år. När du sedan bokar tid hos din veterinär finns alla uppgifter redan i systemet och både du och veterinären slipper hantera några papper. Själva undersökningen betalar du på veterinärkliniken precis som tidigare.

SKK röntgenavläsning införs successivt över landet

Den nya tjänsten SKK röntgenavläsning har redan testkörts på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under sommaren och under augusti kommer ytterligare några medelstora kliniker att testköra systemet. Därefter införs de nya rutinerna på klinikerna enligt följande:

·         Vecka 37–38 i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg

·         Vecka 39-40 i Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Södermanland och Stockholm

·         Vecka 41–42 i Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Halland. Kronoberg, Kalmar, Skåne, Blekinge och Gotland

Det här innebär att du som planerat att röntga din hund från vecka 37 och bor i Norrland kan beställa din röntgenavläsning redan nu. Det är dock viktigt att du först kontrollerar med din veterinärklinik att de kommer att ansluta sig till systemet enligt plan. Observera att tidplanen ovan är preliminär och att införande i Svealand och Götaland kan komma att skjutas framåt om problem i systemet skulle uppstå.

Resultatet via mejl

När röntgenbilderna är bedömda av SKKs avläsare skickas resultatet till dig som hundägare via mejl och publiceras på SKK Hunddata och SKK Avelsdata. Du skriver själv ut din hunds röntgencertifikat, som nu fått ett nytt utseende.

Beställ röntgenavläsning

Innan du bokar en tid hos veterinären för röntgenundersökning av din hunds höftleder eller armbågar, måste du beställa en avläsning av röngtenbilderna hos SKK. Det gör du här och du kan göra det 12 månader innan undersökningen.

Successivt under hösten och vintern kommer SKKs nya e-tjänst SKK Röntgenavläsning för leder tas i bruk. Som hundägare kommer du beställa och betala din hunds avläsning av röntgenundersökningen, INNAN du bokar tid hos veterinären.

Kontrollera med din klinik innan vad som gäller, då inte alla kliniker är med från start utan ansluts allt eftersom.

 

Välkomna på uppfödar och avelskonferens!

Den 20 mars kl.10.00 i SKK:s lokaler, Rotebro bjuder Rasklubben in till en konferens för uppfödare, hanhundsägare och andra avelsintresserade.

Vi har bjudit in Maija Eloranta, medlem i SKK:s avelskommitte och forskare vid Uppsala universitet. Hon kommer att prata om genetisk mångfald, avelsfrågor med tanke och fokus på Dansksvensk Gårdshund. Det kommer att finnas tid för frågor och diskussioner.

På eftermiddagen kommer Jenny Linderoth, medlem i SKK:s mentalpool, och pratar mentalitet med utgångspunkt från rasens resultat på BPH.

Rasklubben står för kostnaderna och bjuder på lunch under dagen.

Vi hoppas på att många uppfödare tar tillfället i akt och anmäler sig till en dag i Gårdshundens tecken!

Ladda upp med frågor som ni skulle vilja ta upp under dagen!

Varmt Välkomna!

Styrelsen

Anmälan senast 10 mars till susanne@gardshund.comLägesrapport april 2020 - Cystinuri hos DSG, vad händer?

I början på februari testades ett antal dansk-svenska gårdshundar med cystinuri, 
några friska kontrolldjur och friska nära släktingar för den mutation i genen SLC7A9 
som orsakar cystinuri hos flera raser. Alla hundar var negativa för denna mutation.
 Testerna har gjorts i samarbete med Laboklin och en veterinärmedicinsk forskargrupp 
som arbetar med cystinuri. Dansk-svenska gårdshundar har tidigare testats negativt 
för de två kända mutationerna i genen SLC3A1 som orsakar cystinuri hos några andra raser. 
Det är alltså nu helt fastställt att cystinuri hos dansk-svensk gårdshund inte orsakas av 
någon av de kända mutationerna.

Rasklubbens avsikt är nu att gå vidare och söka pengar för att kunna ingå i ett projekt
 om hormonberoende cystinuri (cystinuri typ III) som förekommer bland annat hos 
raserna kromfohrländer och irländsk terrier. Denna typ av cystinuri kan endast utvecklas
i närvaro av hanhundens könshormoner och drabbar endast intakta hanhundar.
 Arvsgången är ännu okänd men misstänks vara komplex eller autosomal recessiv 
med trolig miljöpåverkan.
Forskningen är svår eftersom tikar aldrig får denna typ av cystinuri och hanarna sannolikt
 bara är predisponerade dvs inte ens alla genetiskt belastade hanar blir sjuka. 
Syftet med detta projekt är att kunna utveckla ett gentest för att kunna identifiera
 predisponerade hundar och bärare. Eftersom alla fall av sjukdomen som hittills framkommit 
hos dansk-svensk gårdshund är intakta hanar är forskarnas bedömning att det med stor sannolikhet
 är denna typ av cystinuri som drabbar dansk-svensk gårdshund och vi är välkomna att delta
 i projektet. Projektet leds av Prof. Dr. Urs Giger och Prof. Dr Tosso Leeb.

Prof. Dr Urs Giger är veterinär, forskare och världsledande expert i ärftliga ämnesomsättningssjukdomar
 hos husdjur. Han har forskat om cystinuri på genetisk, biokemisk och klinisk nivå under många år
 och har bland annat utvecklat genetiska test för cystinuri för flera hundraser.
Prof. Dr. Tosso Leeb är expert inom molekylärgenetik och DNA-sekvensanalys.
Vi är också i kontakt med Professor Åke Hedhammar, veterinär och forskare på SLU och veterinärmedicinsk 
rådgivare på SKK för rådgivining angående deltagandet i detta forskningsprojekt.

Cystinuri hos dansk-svensk gårdshund bedöms fortfarande som en sjukdom med okänd arvsgång
 och SKK:s avelsrekommendationer fortsätter att gälla:
·  Använd inte hund med cystinuri i avel.
·  Gör inte om samma föräldrakombination som lämnat avkomma med cystinuri.
· Iaktta försiktighet vid avel på syskon, föräldrar och avkommor till sjuk hund.
· Utöver detta rekommenderas att avla med låg inavelsgrad för att minska risken för att
 eventuella recessiva sjukdomsanlag dubblas.
Det är självklart också mycket viktigt att uppfödare och hanhundsägare är öppna och 
informerar varandra om fall av cystinuri i sina linjer för att undvika eventuell dubbling av sjukdomsanlag.

Vi ber om fortsatt hjälp med inrapportering av fall av cystinuri till Rasklubben för 
kartläggning av släktskap mellan drabbade djur och för eventuell framtida provtagning. 
Har du en hund som drabbats av cystinuri, meddela rasklubben via e-mail till gruppen för avelsfrågor;

arbetsgruppavel@gardshund.com.  Glöm inte att skicka med ett veterinärintyg.


Lägesrapport Cystenuri November 2020

Cystinuri hos dansk-svensk gårdshund

Cystinuri är en sjukdom som ofta leder till återkommande urinstensbildning. Orsaken är att återtransporten i njurarna från urin till blod av en speciell aminosyra, cystin, inte fungerar. Detta leder till ökade mängder cystin i urinen. Cystin har låg löslighet i sur urin och kristaller och stenar bildas. Detta kan leda till blockering av urinledarna med svår smärta, njursvikt och i värsta fall död som följd. Det finns ännu inget botemedel för cystinuri, men med hjälp av specialfoder och medicinering går det att minska återbildningen av cystinstenar och även i vissa fall att lösa upp befintliga kristaller. För drabbade hanhundar rekommenderas kastrering vilket oftast ger minskad stenbildning. Har hunden fått diagnosen cystinuri är det livslång behandling som gäller.

Den genetiska bakgrunden för cystinuri är klarlagd hos vissa raser. Sjukdomen delas in i fyra klasser;

Typ I-A: Orsakas av en mutation i genen SLC3A1 och har ett autosomalt recessivt arvsmönster.

Typ II-A: Orsakas också av en mutation i genen SLC3A1 men har ett autosomalt dominant arvsmönster.

Typ II-B: Orsakas av en mutation i genen SLC7A9 och nedärvs autosomalt dominant.

Typ III: Här är mutation och arvsgång ännu okänd. Typ III är hormonberoende och drabbar exklusivt intakta vuxna hanhundar.

I början på februari testades ett antal dansk-svenska gårdshundar med cystinuri, några friska kontrolldjur och friska nära släktingar för den mutation i genen SLC7A9 som orsakar cystinuri hos flera raser. Alla hundar var negativa för denna mutation. Testerna har gjorts i samarbete med Laboklin och en veterinärmedicinsk forskargrupp som arbetar med cystinuri. Dansk-svenska gårdshundar har tidigare testats negativt för de två kända mutationerna i genen SLC3A1 som orsakar cystinuri hos några andra raser. Det är alltså nu helt fastställt att cystinuri hos dansk-svensk gårdshund inte orsakas av någon av de kända mutationerna.

Rasklubbens avsikt är nu att gå vidare och söka pengar för att kunna ingå i ett projekt om hormonberoende cystinuri (cystinuri typ III) som förekommer bland annat hos raserna kromfohrländer och irländsk terrier. Denna typ av cystinuri kan endast utvecklas i närvaro av hanhundens könshormoner och drabbar endast intakta hanhundar. Arvsgången är ännu okänd men misstänks vara komplex eller autosomal recessiv med trolig miljöpåverkan. Forskningen är svår eftersom tikar aldrig får denna typ av cystinuri och hanarna sannolikt bara är predisponerade dvs inte ens alla genetiskt belastade hanar blir sjuka. Syftet med detta projekt är att kunna utveckla ett gentest för att kunna identifiera predisponerade hundar och bärare. Eftersom alla fall av sjukdomen som hittills framkommit hos dansk-svensk gårdshund är intakta hanar är forskarnas bedömning att det med stor sannolikhet är denna typ av cystinuri som drabbar dansk-svensk gårdshund och vi är välkomna att delta i projektet. Projektet leds av Prof. Dr. Urs Giger och Prof. Dr. Tosso Leeb.

Prof. Dr. Urs Giger är veterinär, forskare och världsledande expert i ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos husdjur. Han har forskat om cystinuri på genetisk, biokemisk och klinisk nivå under många år och har bland annat utvecklat genetiska test för cystinuri för flera hundraser. Prof. Dr. Tosso Leeb är expert inom molekylärgenetik och DNA-sekvensanalys.

Vi är också i kontakt med Prof. Åke Hedhammar, veterinär och forskare på SLU och veterinärmedicinsk rådgivare på SKK för rådgivning angående deltagandet i detta forskningsprojekt.

Cystinuri hos dansk-svensk gårdshund bedöms fortfarande som en sjukdom med okänd arvsgång och SKKs avelsrekommendationer fortsätter att gälla:

· Använd inte hund med cystinuri i avel.
· Gör inte om samma föräldrakombination som lämnat avkomma med cystinuri.
· Iaktta försiktighet vid avel på syskon, föräldrar och avkommor till sjuk hund.
· Utöver detta rekommenderas att avla med låg inavelsgrad för att minska risken för att eventuella recessiva sjukdomsanlag dubblas.

Det är självklart också mycket viktigt att uppfödare och hanhundsägare är öppna och informerar varandra om fall av cystinuri i sina linjer för att undvika eventuell dubbling av sjukdomsanlag.

Vi har bara fått kännedom om ett nytt fall av cystinuri hos DSG under 2020.

Vi ber om fortsatt hjälp med inrapportering av fall av cystinuri till Rasklubben för kartläggning av släktskap mellan drabbade djur och för eventuell framtida provtagning. Har du en hund som drabbats av cystinuri, meddela rasklubben via e-mail till gruppen för avelsfrågor; arbetsgruppavel@gardshund.com

Glöm inte att skicka med ett veterinärintyg.