Hur du beställer avläsning för HD och ED-röntgen på SKK

Innan du beställer tid hos veterinären för röntgen måste du beställa en avläsning av röntgenbilderna hos SKK. Det gör du här och du kan göra det 12 månader innan undersökningen.

 Som hundägare beställer du och betalar din hunds avläsning av röntgenundersökningen, INNAN du bokar tid hos veterinären.


HD & HD-INDEX

Index för bättre ledhälsa - en artikel av Sofia Malm, 2015-10-13
Aktuellt om HD - Information från arbetsgruppen för avelsfrågor angående HD och HD-index, 2017-11-14
HD-studie - länk nedan, på initiativ av Svenska schnauzer- pinscherklubben (SSPK) - av Bodo Bäckmo