ENKÄTER

Gårdshundsägare uppmuntras att fylla i de tre enkäterna med frågor rörande hundens mentalitet, exteriör och hälsa.

Det är väldigt viktigt för rasklubben att få en löpande utvärdering av rasens status, för att få möjlighet att ändra avelsrekommendationer, RAS samt att kunna uppmärksamma både uppfödare, övriga avelsintresserade och tex exteriördomare på eventuella avvikelser.

Till vår hjälp med utvärdering av inskickade resultat har rasklubben arbetsgruppen för avelsfrågor, en veterinär samt beteendekommittén.