DISPENSANSÖKAN

För dig som har frågor om avel eller avsteg från gällande avelsrekommendationer och vill ansöka om dispens, gäller nedanstående (2013-03-11).

Handläggningstiden för dispens är två till fyra veckor. Om det krävs kompletteringar för att uppgifter saknas i ansökan kan handläggningstiden förlängas. Planerade åtgärder får inte påbörjas innan RDSGs styrelsen beslutat i ärendet (dispens ska vara sökt före parning).

Dispensansökningar skickas till RDSGs styrelse via epost till styrelsen@gardshund.com