AVELSREKOMMENDATIONER

Avelsråd
Jan Talts 076-341 42 51
Ulrika Talts 076-338 48 74
avelsrad@gardshund.com.