ARBETSGRUPPEN FÖR AVELSFRÅGOR

Den övergripande målsättningen är att bevara den dansk-svenska gårdshunden som en frisk, alert, duglig, vänlig och tillgänglig gårds- och sällskapshund med den(sedan gammalt dokumenterade) rastypiska exteriören.

Rasklubben arbetar för att aveln av den dansk-svenska gårdshunden ska ske på ett sunt och genetiskt uthålligt sätt. Jämfört med många andra hundraser är gårdshunden frisk och sund.

RDSG verkar för att aveln bedrivs i enlighet med de särskilda avelsrekommendationer och den Rasspecifika avelsstrategi (RAS) som tagits fram inom klubben.

Aveln ska bedrivas utan inkorsning av andra raser. Endast fysiskt och mentalt friska djur ska användas som avelsdjur.

Inavelsökningen i beståndet ska hållas låg. Vid beräkning av inavelsgrad hos enskilda individer bör samtliga kända släktled beaktas.

Ledamöter i arbetsgruppen
Jan Talts, 076-341 42 51
Ulrika Talts, 076-338 48 14
Irene Berglund, 073-182 99 12
Ewa Osterman, 070-512 61 17
Anna Majaniemi, 076-785 78 31
Petra Eriksson, 076-273 46 41
Gabriela Marsh, 073-687 60 18

Har du frågor kring arbetet inom gruppen för avelsfrågor, eller idéer för det vidare arbetet, hör av dig till:
arbetsgruppavel@gardshund.com

Vill du ha tips eller råd i ditt letande av hanhund till din tik, kontakta istället avelsråden genom avelsrad@gardshund.com, Jan 076-341 42 51 eller Ulrika 076-338 48 14.