Rasklubben tackar Jan och Ulrica för ett fint samarbete och för det stora, kunniga och välgjorda jobb ni gjort för klubben!

ARBETSGRUPPEN FÖR AVELSFRÅGOR

Den övergripande målsättningen är att bevara den dansk-svenska gårdshunden som en frisk, alert, duglig, vänlig och tillgänglig gårds- och sällskapshund med den(sedan gammalt dokumenterade) rastypiska exteriören.

Rasklubben arbetar för att aveln av den dansk-svenska gårdshunden ska ske på ett sunt och genetiskt uthålligt sätt. Jämfört med många andra hundraser är gårdshunden frisk och sund.

RDSG verkar för att aveln bedrivs i enlighet med de särskilda avelsrekommendationer och den Rasspecifika avelsstrategi (RAS) som tagits fram inom klubben.

Aveln ska bedrivas utan inkorsning av andra raser. Endast fysiskt och mentalt friska djur ska användas som avelsdjur.

Inavelsökningen i beståndet ska hållas låg. Vid beräkning av inavelsgrad hos enskilda individer bör samtliga kända släktled beaktas.

Ledamöter i arbetsgruppen:
Ewa Osterman, 070-512 61 17
Anna Tjäder, 076-785 78 31
Anna Dahl, 073-312 41 22 
Gabriela Marsh, 073-687 60 18


Har du frågor kring arbetet inom gruppen för avelsfrågor, eller idéer för det vidare arbetet, hör av dig till:
arbetsgruppavel@gardshund.com