Mycket av sidans innehåll återfinns i pdf-format.
Här kan du ladda ner programmet gratis.

Avel

Arbetsgruppen för avelsfrågor

År 2013 tillsatte RDSG en arbetsgrupp som fick i uppdrag att arbeta med avels- och hälsofrågor.
Ledamöter i arbetsgruppen är för närvarande:

Anna Dahl: Mail Tel: 073-312 41 22
Jan Talts: Mail Tel: 076-341 42 51
Ulrika Talts: Mail Tel: 076-338 48 74
Irene Berglund: Mail Tel: 073-182 99 12
Ewa Osterman: Mail Tel: 070-512 61 17
Anna Majaniemi: Mail Tel: 076-785 78 31

Avelsråd:

Jan Talts: Mail Tel: 076-341 42 51
Ulrika Talts: Mail Tel: 076-338 48 74

Den övergripande målsättningen är att bevara den dansk-svenska gårdshunden som en frisk, alert, duglig, vänlig och tillgänglig gårds- och sällskapshund med den(sedan gammalt dokumenterade) rastypiska exteriören.
Rasklubben arbetar för att aveln av den dansk-svenska gårdshunden ska ske på ett sunt och genetiskt uthålligt sätt. Jämfört med många andra hundraser är gårdshunden frisk och sund.
RDSG verkar för att aveln bedrivs i enlighet med de särskilda avelsrekommendationer och den Rasspecifika avelsstrategi (RAS) som tagits fram inom klubben.

Aveln ska bedrivas utan inkorsning av andra raser. Endast fysiskt och mentalt friska djur ska användas som avelsdjur.
Inavelsökningen i beståndet ska minimeras. Vid beräkning av inavelsgrad hos enskilda individer bör samtliga kända släktled beaktas.

Upp

Dispensansökan

För dig som har frågor om avel eller avsteg från gällande avelsrekommendationer och vill ansöka om dispens, gäller nedanstående (2013-03-11).

Handläggningstiden för dispens är två till fyra veckor. Om det krävs kompletteringar för att uppgifter saknas i ansökan kan handläggningstiden förlängas. Planerade åtgärder får inte påbörjas innan RDSGs styrelsen beslutat i ärendet (dispens ska vara sökt för parning).

Ärenden & dispensansökningar skickas till RDSGs styrelse via epost på styrelsen@gardshund.com

Upp

Inavelsgrad

Inavelsgrad är ett mått i procent på hur mycket hundarna är släkt med varandra dvs delar samma gener. Släktskap är den andel gener som har identiskt ursprung hos två olika individer (föräldrarna). Inavelsgraden kan räknas ut med hjälp av funktionen Provparning i SKK AVELSDATA.

Vid inavel dubblas inte bara de fördelaktiga, och önskvärda, generna utan också de som för med sig defekter och sjukdomar eller nedsätter livskraft. Ju närmare släktskapsavel desto större risk att en individ får dubbel uppsättning gener för något som man inte vill ha.
En enkel tumregel är att man inte utan särskilda skäl ska låta para hundar som är närmare släkt än kusiner (jämför människa).

Den beräknade inavelsgraden blir då 6,25 %, vilket är den nivå där de negativa effekterna kan hållas under kontroll genom avelsurval. Om en eller båda föräldrarna har hög egen inavelsgrad kommer avkomman att hamna på 0 % under förutsättning att föräldrarna inte är släkt.
Inavel kan alltså brytas på en enda generation.

Det är av stort värde att det finns många obesläktade avelsdjur att använda i avelsarbetet. Det finns annars risk för att alla hundar blir nära släkt med varandra, vilket i sin tur medför risk för osundhet i rasen. En genetisk kartläggning av stamboksuppgifter från de individer som finns registrerade hos SKK, visar att förlusten av genetisk variation under åren sedan rasen godkändes kan betraktas som omfattande.
Endast drygt 25 % av den genetiska variationen hos de 126 founderdjuren finns kvar bland hundar födda 1990 och senare.
Hos hundar födda mellan år 1997 och 2000 finns endast drygt 19 % av genmaterialet kvar.

Orsakerna till förlusten är främst att alla inmönstrade hundar inte användes i aveln. Endast 34 av 96 "svenska founders" har använts aveln, och några av dem har fått väldigt få valpar.
Vidare förluster beror på att fortsatta avelsdjur i vissa fall fått få valpar, medan några enstaka individer har fått många valpar. Beroende på att ingen central registrering av vilka hundar som dör förs, är det omöjligt att säga exakt hur mycket av den ursprungliga genetiska variationen som finns kvar bland nu levande hundar, men den är alltså under 25 % (knappast någon hund född 1989 och tidigare lever fortfarande).

Den övergripande målsättningen är att bevara den dansk-svenska gårdshunden som en frisk, alert, duglig, vänlig och tillgänglig gårds- och sällskapshund med den, sedan gammalt dokumenterade, rastypiska exteriören.

Upp

PLL - Primär Lins Luxation

Rasklubben har fått kännedom att det förekommer fall av sjukdomen PLL, Primär Lins Luxation, i rasen. Arbetsgruppen för avelsfrågor har på uppdrag av styrelsen gått igenom den dokumentation som i nuläget finns om sjukdomen och därefter lämnat förslag på avels-rekommendationer gällande PLL. Dessa är godtagna och tidigare avelsrekommendationer är uppdaterade med de som nu gäller för PLL.

De hittills (2015-07-21) kända anlagsbärarna och hundar som drabbas av sjukdom finns dokumenterade och kommer att skickas ut till uppfödare av rasen tillsammans med informationsdokument.
Är man inte uppfödare men ändå önskar ta del av kända anlagsbärare kan man få informationen genom att kontakta avelsrådet Anne Hansson.

En sammanställning om sjukdomen, diagnos mm samt en sammanfattning av den vetenskap som ligger till grund för tillgängligt DNA test finns här på hemsidan:

Sjukdomen leder till stort lidande för hundarna och måste ses som allvarlig. För att undvika att fler hundar drabbas i framtiden och den genetiska förlust som sjukdom innebär är det förstås av största vikt att begränsa spridningen av sjukdomen i rasen. Rasklubben är mycket tacksam för om ni som har hundar som antingen drabbats av sjukdomen eller gentestats som enkla eller dubbla anlagsbärare hör av er till rasklubben med information.

Information om drabbade hundar skickas till arbetsgruppen för avelsfrågor. För att lämna information så ska man vara ägare till den drabbade hunden och man bör om möjligt även skicka med antingen veterinärintyg på diagnosen och/eller resultat av gentest.

// Styrelsen

Upp

 • Raslogga             

 • Akke 2011

  Akke 2011

 • Uka 2012

  Uka 2012

 • Amanda's Goyale Gunda

  Amanda's Goyale Gunda

 • En vinnare

  En vinnare

 • Årets utställningshund 2010

  Årets utställningshund 2010

 • Aslan No UCH och NORD UCH

  Aslan No UCH och NORD UCH

 • Bassi är Champion

  Bassi är Champion

 • Viltspårs Bianca

  Viltspårs Bianca

 • Bambi

  Bambi

 • Atlas SE UCH

  Atlas SE UCH

 • Pallina SE UCH N UCH

  Pallina SE UCH NO UCH

Kriterier för att stå med på uppfödarlistan
 • Inneha ett av SKK godkänt kennelnamn

 • Följa SKK:s grundregler

 • Vara medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund

 • Följa rasklubbens avelsrekommendationer och krav för valphänvisning det senaste året, d.v.s. under ett år

 • Skänka gåvomedlemskap i rasklubben till sina valpköpare

Uppfödarlista

Klickbar länskarta Norrbottens län Västerbottens län Västernorrlands län Jämtlands län Gävleborgs län Dalarnas län Uppsala län Västmanlands län Stockholms län Södermanlands län Östergötlands län Kalmar län Gotlands län Jönköpings län Kronobergs län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län

På kartan kan du klicka på önskat län för att snabbt komma till uppfödare i det önskade länet. Eller så finns de i bokstavsordning på denna sida.

Uppfödarlistan innehåller endast svenska uppfödare som uppfyller rasklubbens regler. Varje uppfödare anmäler själv sitt intresse att finnas med och därför visar inte listan samtliga uppfödare i Sverige. Klubben kan dock inte ansvara för att en enskild uppfödare följer dessa krav och rekommendationer. Du som är potentiell valpköpare bör själv kontrollera i vilken utsträckning krav/rekommendationer följs.
Använd dig av SKK Avelsdata eller SKK Hunddata för att själv kontrollera din tänkta valps föräldrars Hd-status samt utställningsresultat. Där finns även uppgifter om eventuella meriter i olika typer av arbetsprov.

Uppfödare i bokstavsordning:

 

BLEKINGE
EYEGÅRDENS
Ida Petersson & Maria Hansson
N Högahultsvägen 16, 374 95 Trensum
Tel: 070-863 63 93
FOLBERT
Henrik Folbert
Hallengrensväg 19, 370 24 Nättraby
Tel: 073-180 99 99
SVANVIKENS
Jenny Gummesson
Svanhalla 110, 373 00 Jämjö
Tel: 073-356 46 75

BOHUSLÄN
JUNGMARKENS
Owe & Eva Jungmark
Backa Gård, 457 96 Lur
Tel: 070-655 13 19

DALARNA
ASPGÄRDETS
Victoria Hagman
Backa, Svedsarvsvägen 6, 795 91 Rättvik
Tel: 072-239 10 61
GRUVFRUNS
Inger Santesson
Konstvaktaregatan 14, 791 62 Falun
Tel: 070-340 40 09

GOTLAND
SUDERBYS GÅRDS
Anna Jansson-Bergqvist
Sjonhem Suderbys 155, 622 44 Romakloster
Tel: 070-653 94 93

Upp

HALLAND
BERNMARKENS
Birgitta Sjögestam-Qvarnström
Kärreberg 120, 311 65 Vessigebro
Tel: 0346-207 69, 073-277 13 13
EKOLUNDS
Maria Cronqvist
Lundby 308, 31167 Slöinge
Tel: 070-214 32 88
ESKERYDS
Veronika Andersson
Äskeryd norra, 31497 Torup
Tel: 070-296 66 13
FÅRFARMENS
Vagn Abel
Hovgård Sörby, 311 56 Vessigebro
Tel: 0346-204 43
GÅRDSKULLAS
Mari & Lars-Johan Runeberg
Sätingevägen 16, 437 93 Fjärås
Tel: 070-341 06 84
KURREDUTTENS
Karin Skog
Stentorpsgatan 9, 312 45 Veinge
Tel: 0430-180 03
LARSGÅRDS
Eva Strömstedt
Öringe Gård, 312 91 Laholm
Tel: 073-098 17 22
NATTRAJENS
Helena Nilsson
Fröslida, 314 96 Torup
Tel: 070-603 64 86
WENZAKE
Eva Linnér
Slättåkra Bårarp 301, 313 91 Oskarström
Tel: 035-560 30

Upp

JÄMTLAND
   

JÖNKÖPING
ELSAMÅVES
Annika Andersson
Hjulfhult Sörgården 2, 330 27 Hestra
Tel: 0706-17 74 22
FUNNYFAIL'S
Maja Lind
Lökaryd 2, 570 10 Korsberga
Tel: 070-926 66 11
LANJAS
Lena & Sverker Björk
Byarum Nybygget, 575 91 Vaggeryd
Tel: 070-563 30 40, 070-563 30 05
LANTLIVETS
Maria Boqvist
Dala Norrgård 7, 560 28 Lekeryd
Tel: 036-822 07

KALMAR
STALLBACKENS
Annika & Torleif Dybvad
Skäveryd 105, 221 16 Emmaboda
Tel: 0471-221 16

Upp

KRONOBERG
GÖTÄNGENS
Ingrid Sandberg
Marklanda Häringeryd, 355 93 Växjö
Tel: 070-820 40 06
STJÄRNELUND
Marie Olofsson
Stångsmåla 9, 360 24 Linneryd
Tel: 0477-420 45, 0703-76 60 30

NORRBOTTEN
BENZELIAS
Lena Johansson
Benzeliusvägen 26, 975 96 Luleå
Tel: 0920-259 029, 070-624 03 61
FJÄLLBRISENS
Åsa & Ingmar Stöckel
Måttvägen 2, 981 91 Jukkasjärvi
Tel: 0980-210 92
FREILEY'S
Eva Broström
Avans Byaväg 755, 975 94 Luleå
Tel: 070-239 72 38
SKADIS
Åsa Lundgren
Mästerlotsvägen 8, 973 42 Luelå
Tel: 070-280 89 20
XANTEMI
Marina & Anna Skotte
Storbyvägen 5, 980 61 Tärendö
Tel: 070-398 66 23 (Marina), 070-317 49 12 (Anna)

Upp

SKÅNE
AAGERUPS
Anne-Charlotte Magnusson
Ljungaskog 130, 286 91 Örkelljunga
Tel: 070-619 47 85
BERGAHUSENS
Laila & Lennart Olofsson
Skogsvaktarbostället Himmelstorp, 260 42 Mölle
Tel: 042-346 358
BJÖRKSTUGANS
Per Ottosson
Killhult 6502
242 95 Hörby
Tel: 070-950 17 54
BONTEAS
Eva Grönberg
Västra Karaby Kyrkoväg 99, 244 95 Dösjebro
Tel: 046-771 893, mobil: 073-733 58 43
GRAZATIS
Christina Olin Olsson
Stenestadsvägen 218, 267 72 Billesholm
Tel: 070-557 40 19
MAGNARPSTRANDS
Agneta Dawidzon
Horsakroksvägen 8, 255 54 Vejbystrand
Tel: 0431-453 569
ORÅSGÅRDEN
Berit & Stig Allan Damm
Oråsgården, 273 97 Tomelilla
Tel: 0417-420 51
PIECE
Bengt-Åke Bogren
Långarödsvägen 51, 291 92 Kristianstad
Tel: 044-328 169
PIRIGNAJEM
Helén Burman
Nyponstigen 3, 289 32 Knislinge
Tel: 073-821 39 88
TEAM'S
Ann Olsson
Bussjövägen 601-17, 271 99 Ystad
Tel: 070-860 61 50

Upp

STOCKHOLM
BJÖRKEBOS
Lisbeth Eriksson-Niss & Bo Eriksson
Björkebo 8120, 762 94 Rimbo
Tel: 08-512 923 05
GRÖNHOLMS
Britt-Marie Grönholm Eklöf
Kristineholmsvägen 12, 761 72 Norrtälje
Tel: 072- 782 47 93
INCALINES
Anna Lundgren
Södra kustvägen 160, 76193 Norrtälje
Tel: 070-222 95 19
IPIXUNAS
Carina Johansson
Vallavägen 252, 136 41 Handen
Tel: 08-777 80 69
KABOKAS
Annika Ulstrup
Lövsta Kulle, 135 95 Järna
Tel: 073-546 38 18
SIGNORELLIS
Sara Wikstrand
Dr Abrahams väg 90, 168 59 Bromma
Tel: 08-640 82 69, 070-443 89 85
SKOGSSORKENS
Carina Svensson
Storsvängen 16, 129 41 HÄGERSTEN
Tel: 070-485 11 79
WITTSKÄRS
Monica Lindberg
Norra Tynningö, 185 92 Vaxholm
Tel: 08-541 393 14
ZOLI-DARES
Annika Eriksson
Ekorrstigen 2,139 40 VÄRMDÖ
Tel: 073-939 62 26

Upp

SÖDERMANLAND
KIÖRKETORPS
Gunilla Atmer
Svanslund, 610 50 Jönåker
Tel: 0155-706 08
MYNTAGÅRDENS
Carin Stoehr
Harpsund Ramsbäck, 640 31 Mellösa
Mobil: 073-682 04 20
PRIUS
Terese Andersson
Toresunds Stavtorp 3, 647 91 Mariefred
Tel: 0159-306 45
UNDRIS
Sabina Måsan
Tallvägen 5 D, 635 06 Eskilstuna
Tel: 076-091 10 14
TAXINGES
Ammi Möller
Härnötorp, 155 93 Nykvarn
Tel: 070-660 60 09
TASSRIKES
Jenny & Primus Lundin
Ribbingelund Ängstugan, 640 43 Ärla
Telefon: 016-919 49, 0703-35 62 54
VERAS VACKRA
Veronica Wallenius
Ringvägen 17, 645 51 Strängnäs
Tel: 0152-136 41

Upp

UPPSALA
DOBGUN'S
Christina Strandberg
Sparrsätra Irsta 15, 745 95 Enköping
Tel: 076-019 57 98
EASY JUMP
Monika Söderström
Öster Edinge 57, 740 10 Almunge
Tel: 0174-502 19
HAMLÉNGÅRDENS
Malou Hamlén
Sparrsätra Karkesta 14, 745 95 Enköping
Tel: 0171-413 066, 070-572 11 47
LADÄNGS
Ingela Uhlås
Labbo 201, 74894 Öbyhus
070-601 90 25
STOCKMOSSENS
Katarina Löfberg
Nysätra Stockmossen 2, 749 63 Örsundsbro
Tel: 018-394 057

Upp

 
VÄRMLAND

VÄSTERBOTTEN
NORRSTIGENS
Inger Milton
Travbanevägen 5, 904 40 Umeå
Tel: 090-464 51
VIRANORDS
Maria Nordh
Mjölnarvägen 2, 904 40 Röbäck
Tel: 070-530 94 43

VÄSTERNORRLAND
TALLNÄSETS
Eva Eriksson & Håkan Svensson
Karlavägen 3, 860 30 Sörberge
Tel:060-580 667, 076-842 47 97
ZALLAYAS
Tove Söderblom
Sulå 113, 860 25 Kovland
Tel:070-265 68 88

Upp

VÄSTMANLAND
FRUGANS
Tarja Forslund
Bro 2, 733 98 Ransta
Tel: 0224-270 60, 070-999 62 09
LEONBERGET'Z
Monica Rehnberg
Ämthyttan 3, 739 91 Skinnskatteberg
Tel: 0222-135 73 070-294 35 73
RÖDLUNDAS
Laila Redlund
Västermalmsgatan 7, 733 35 Sala
Tel: 073-092 50 18
SOFALEX
Sofia Westergren Larsen
Hellby Säteri 4, 725 95 Västerås
Tel: 073-671 71 95
WOPPERS
Lena Hilmersson
Årnebo 10 A, 737 92 Fagersta
Tel: 0223-571 05

Upp

VÄSTRA GÖTALAND
BLÅSIPPEBACKENS
Linnea Gustavsson
Blåsippebacken Kållandsö, 531 99 Lidköping
Tel: 076-350 00 13
BORKMANS
Elisabeth Magnusson
Herrgården Slättvalla, 540 66 Sjötorp
Tel: 0501-513 12
HAGABODAS
Lotta Hedenman
Gäbo Luktenborg, 566 92 Habo
Tel: 070-569 38 92
LYSEDALENS
Marianne Siverhav
Djupedal 110, 453 92 Lysekil
Tel: 070-242 49 55
MAENDELEO
John S Berg
Horsby Östergården 5, 524 91 Herrljunga
Tel: 0513-301 19, 076-131 88 71
MARKATTANS
Carina Esplund
Lillhult Jonstorp 1, 540 66 Sjötorp
Tel: 070-222 46 53
MASTRELLS
Maria Astrell & Olle Gustavsson
Jönsegården 8 Hangelösa, 533 92 Lundsbrunn
Tel: 0510-520 71
RIPPÅSENS
Martina Håkanson
Basterås Fritsla, 511 72 Fritsla
Tel: 0320-700 48
SUPERDUPERS
Jörgen & Annette Andersson
Husby Ängen, 541 92 Skövde
Tel: 070-223 25 25
SVEAGÅRDENS
Christina Andréasson
Lane Svenseröd 406, 451 93 Uddevalla
Tel: 070-978 37 19
SÖKARENS
Yohanna Eriksson
Ryggebol skola 3214, 443 95 Stenkullen
Tel: 073-934 36 22
SÖRVALLAS
Pamilla & Peter Sunesson
Varnum 310, 523 99 Hökerum
Tel: 033-274 151, 070-570 42 79
TÅNGUDDENS
Åsa Örtenwall
Långedragsvägen 107, 426 74 Västra Frölunda
Tel: 031-294 178
ÄRTEPLÄTTENS
Camilla & Mats Axelsson
Buatjärnsvägen 17, 438 92 Härryda
Tel: 0301-30 048

Upp

ÖREBRO
BERGAKUNGENS
Anita Dandenell
Ringshyttan 376, 713 93 Nora
Tel: 0587-271 25
Mobil: 070-450 63 26
HIMLATORPS
Irene Alvarsson
Sandvad 319, 715 94 Odensbacken
Tel: 019-457299, 0762-455406
LEKEBERGAS
Ingrid & Nils Drakenberg
Lekeberga Gård, 719 93 Vintrosa
Tel: 019-291 132, 070-629 11 32 (Ingrid), 070-681 16 79 (Nils)

ÖSTERGÖTALAND
MOORLEAF
Monika Pettersson
Furuskog Nykyrka 343, 591 97 Motala
Tel: 0141-220 123

Upp