LIVERAPPORTERING UTSTÄLLNING
LÖRDAG 3 AUGUSTI
SÖNDAG 4 AUGUSTI

FÖRKORTNINGAR

EX - Excellent
VG - Very good
G - Good
Suff - Sufficient
Kep - Kan ej prisbelönas

RESULTAT LÖRDAG
KATALOGNUMMER & RESULTAT

Valpklass 4-6 mån, hanar
1. 2a HP
2. 4a
3. 1a HP BIR-valp 4-6 mån
4. 3a

Valpklass 4-6 mån, tikar
5. 2a HP
6. 4a
7. Struken
8. Struken
9. 1a HP BIM-valp 4-6 mån, BIM-vandringspris valp
10. 3a

Valpklass 6-9 mån, hanar
11. 2a
12. 1a HP BIR-valp 6-9 mån, BIS-valp + BIR-vandringspris valp

Valpklass 6-9 mån, tikar
13.
14.
15.
16.
17. 2a HP
18. 3a HP
19.
20. 4a HP
21. 1a HP BIM-valp 6-9 mån

Juniorklass, hanar
22. Struken
23. EX
24. EX
25. EX opl CK
26. EX 2a CK
27. EX 1a CK BIM-junior
28. EX 3a CK
29. VG
30. VG
31. EX opl CK
32. EX 4a CK

Unghundsklass, hanar
33. EX 4a CK
34. VG
35. EX 1a CK BIR/BIS-unghund
36. EX opl CK
37. EX 2a CK
38. EX 3a CK

Öppen klass, hanar
39. EX
40. EX
41. EX
42. EX
43. EX
44. EX
45. EX
46. EX 1a CK BH-4 certifikat
47. VG
48. Struken
49. EX
50. EX 2a CK reservcertifikat
51. VG
52. EX 4a CK
53. Struken
54. EX
55. EX opl CK
56. VG
57. EX 3a CK
58. VG
59. VG
60. EX

Championklass, hanar
61. EX 2a CK BH-2
62. EX opl CK
63. EX opl CK
64. EX 1a CK BH-1 BIR/BIS
65. EX opl CK
66. EX opl CK
67. EX 3a CK
68. EX opl CK
69. EX opl CK
70. EX 4a CK
71. EX opl CK

Veteranklass, hanar
72. EX
73. EX 4a CK
74. EX 1a CK BIM-veteran BH-3
75. EX 3a CK
76. EX 2a CK
77. EX

RESULTAT SÖNDAG
KATALOGNUMMER & RESULTAT

Juniorklass, tikar
78. VG
79. EX
80. EX
81. VG
82. EX
83. EX
84. VG
85. EX
86. EX
87. EX 3a CK
88. EX 4a CK
89. Struken
90. EX
91. EX
92. EX 1a CK BIR/BIS-junior
93. EX
94. EX
95. VG
96. EX
97. EX
98. EX
99. EX
100. EX
156. VG
101. Struken
102. Struken
103. EX
104. EX
105. EX
106. EX 2a CK

Unghundsklass, tikar
107. EX 4a
108. EX 2a
109. EX
110. EX 3a
111. Struken
112. EX 1a BIM-unghund
113. Struken

Öppen klass, tikar
114. VG
115. EX
116. EX
117. Struken
118. Struken
119. Struken
120. Struken
121. VG
122. EX
123. EX
124. EX
125. EX
126. EX
128. VG
129. Struken
130. EX 2a CK
131. EX
132. EX
133. EX
134. EX
135. EX
136. EX 4a CK
137. Struken
138. EX 3a CK
139. EX
140. EX 1a CK TK-4 reservcertifikat

Championklass, tikar
141. EX opl CK
142. EX opl CK
143. EX opl CK
144. EX 3a CK BT-3
145. EX opl CK
146. EX opl CK
147. EX opl CK
148. EX opl CK
149. EX opl CK
150. EX 2a CK BT-2
151. EX 1a CK BT-1 certifikat SE UCH BIM
152. EX opl CK
127. EX opl CK
153. EX opl CK
154. Struken
155. EX 4a CK
157. EX opl CK
158. EX opl CK

Veteranklass, tikar
159. EX
160. EX 2a CK
161. EX 1a CK BIR/BIS-veteran
162. EX
163. EX 4a CK
164. EX
165. EX
166. EX 3a CK
167. Struken

Avelsklass
53. 3a
69. 2a med HP
149. 1a med HP
168. Deltog ej.

Uppfödarklass
1. Little Denmark's - HP
Helene Riisgaard Pedersen
Katalognr: 88, 150, 151, 161
2. Samkas - HP
Kari Andresen
Katalognr: 35, 50, 92, 130
3. Stolta Ebbas - HP
Erika Karlsson
Katalognr: 37, 57, 112, 136
4. Drömvinden's - HP
Jessika Karlsson
Katalognr: 64, 80, 146, 160

Opl. Björkils - HP
Laila Malmsköld Gustafsson
Katalognr: 63, 72, 79, 143