Bakgrund

Bristen på utställningar har inneburit en del praktiska konsekvenser för en del hundägare och uppfödare. För att möta det behovet har SKKs Utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik.

Hunden kan alltså erhålla: Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged, och CK kan delas ut.

 


Krav
* Hund ska vara lägst 9 månader och uppfylla kraven på registrering som framgår av utställningsreglernas punkt 17 för få att delta på exteriörbedömningen.

* Medlemskap i rasklubb under SGVK krävs.

* Anmälan är bindande och betalning sker till klubbens konto. Avvakta med betalning tills du får besked från arrangören.