BPH - BETEENDE OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till. I SKKs Avelsdata noteras att beskrivningen är genomförd och resultatet redovisas i ett spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen.
Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph.

Analysprofil av gårdshunden.

MH - MENTALBESKRIVNING HUND

Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

BPH & MH ROSETTER

Klubben sponsrar till medlemmar personligt utformade rosetter med klubbens logga på knappen.

Som uppfödare kanske man vill uppmuntra sina valpköpare att delta i en BPH/MH beskrivning och efter genomförd beskrivning skänka sina valpköpare en rosett som bevis på uppskattning. Eller om man som hundägare förutom protokollet vill ha ett fint ”bevis” på genomförd BPH/MH beskrivning. .

Vill du beställa rosett kontakta irene.scholander@hotmail.com


GENOMFÖRD BPH
GENOMFÖRD MH