BPH - BETEENDE OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till. I SKKs Avelsdata noteras att beskrivningen är genomförd och resultatet redovisas i ett spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen.
Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph.

Analysprofil av gårdshunden.

MH - MENTALBESKRIVNING HUND

Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.


Mentalbeskriv din hund!

 Ta reda på mer om din hunds personlighet

Att få veta mer om sin hunds personlighet kan vara till både nytta och nöje. Som hundägare kan du få en samlad bild av hur din hund reagerar i olika situationer. För uppfödare ger beskrivningen viktig information för avelsarbetet. BPH, eller beteende- och personlighetsbeskrivning hund, är en mentalbeskrivning som är anpassad för alla hundraser. Under beskrivningen, som tar ungefär 30 minuter, får hunden bland annat möta främmande personer, leka, arbeta för att komma åt mat och stöta på överraskningar.

För mer information för mer info och titta på BPH-filmen : www.skk.se/bph

 

  • Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

  • Vill du veta mer om din hunds mentalitet?

    Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.BPH 200-analys och 500-föreläsning, skillnaden mellan dessa två


BPH & MH ROSETTER

Klubben sponsrar till medlemmar personligt utformade rosetter med klubbens logga på knappen.

Som uppfödare kanske man vill uppmuntra sina valpköpare att delta i en BPH/MH beskrivning och efter genomförd beskrivning skänka sina valpköpare en rosett som bevis på uppskattning. Eller om man som hundägare förutom protokollet vill ha ett fint ”bevis” på genomförd BPH/MH beskrivning. .

Vill du beställa rosett kontakta irene.scholander@hotmail.com


GENOMFÖRD BPH
GENOMFÖRD MH