REGLER FÖR ÅRETS GÅRDSHUND

Här finns PDF filer med mer information om reglerna för respektive gren i Årets hund.

Kom ihåg att ditt tävlingsresultat ska redovisas till ansvarig räknare senast 30 dagar efter tävlingstillfället.