REGLER FÖR ÅRETS GÅRDSHUND

Här finns PDF filer med mer information om reglerna för respektive gren i Årets hund.

Kom ihåg att ditt tävlingsresultat ska redovisas till ansvarig räknare senast 30 dagar efter tävlingstillfället.

OBS: Detta gäller ej agility som rapporteras 4 ggr/ år enligt följande:

- Tävlingsresultat erhållna från 1/1-31/3 skickas in senast 15/4
- Tävlingsresultat erhållna från 1/4-30/6 skickas in senast 15/7
- Tävlingsresultat erhållna från 1/7-30/9 skickas in senast 15/10
- Tävlingsresultat erhållna från 1/10-31/12 skickas in senast 15/1