Undermeny

 


Besök oss gärna på Facebook:
SKK


 

 

Mycket av sidans innehåll återfinns i pdf-format. Här kan du ladda ner programmet gratis.

Vid frågor och det som rör själva hemsidan, maila info@amsenwebbdesign.se

En del av det svenska kulturarvet

Brygghäng busiga Höstporträtt Agilityhopp I skogen är det härligt

Gårdshunden – en lantras

Eftersom rasen är av gammalt ursprung och inte har varit föremål för utpräglad exteriör förädlingsavel är rasen att betrakta som en ”lantras” på samma sätt som exempelvis rödkullan, gutefåret, linderödssvinet, göingegeten, gotlandskaninen med flera svenska husdjursraser.
Med begreppet ”lantras” menar man just att raserna är gamla, anpassade till sin levnadsmiljö och opåverkade av intensiv förädlingsavel och inkorsningar av främmande raser.
Därmed är också gårdshunden ett kulturarv, en bit levande svensk/dansk historia.

LÄS MER

line
 • Blodprov från dansk-svensk gårdshund

  Angående förfrågan från rasklubben för dansk-svensk gårdshund gällande mottagande av blodprover från hundar för lagring i biobank och eventuell framtida forskning:

  Vi (SLU) tar gärna emot blodprover från dansk-svensk gårdshund, oavsett ålder, som har drabbats av någon långvarig och/eller återkommande sjukdom och där det finns en fastställd diagnos.
  Vi tar även gärna emot blodprover från äldre, friska hundar (hundar över 10 år).
  All information hämtar du: HÄR

  Läs mer om SLU projekt HÄR

 • NYTT FRÅN SKK

  SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester

  "Tillgången till genetiska tester för olika sjukdomsanlag hos hund ökar lavinartat. Att som uppfödare eller hundägare bedöma nyttan med och tillförligheten av dessa tester kan vara svårt."
  Läs dokumentet från SKK: LÄS MER

  Mer information om framtidsgruppen finns här: LÄR MER

  Svenska Kennelklubbens policy för digitala medier

  Svenska Kennelklubben och dess anslutna klubbar har en positiv inställning till att medlemmar uttrycker sina åsikter i de digitala medier som finns i dag. SKKs medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll när det kommer till att sprida information och kunskap om Svenska Kennelklubben och SKK-anslutna klubbar. Det finns dock vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande.
  Läs dokumentet från SKK: LÄS MER

  Förbud för kastrerade hanhundar att delta på utställning.

  Läs om nya beslutet som träder i kraft 1/1-2017.

  LÄS MER

Raslogga

På gång - aktuellt

  line
 • Önska God Jul i Gårdshunden

  Alla uppfödare/kennlar som är medlemmar i RDSG och även andra medlemmar i klubben är välkomna att köpa annonsplats för en julhälsning i Gårdshunden.
  Läs all info: HÄR

 • Information om utskick av mail

  Rasklubben skickar ibland ut information per mail. Syftet är bland annat att snabbt nå ut till så många medlemmar som möjligt. Framledes kommer klubben att fortsätta använda mail för utskick. Klubben kan inte styra om mailen hamnar i mottagarens skräppost. Det är upp till varje mottagare/medlem att hålla koll på vad som hamnar i deras skräppost.
  // Styrelsen

 • Uppmaning

  Du/ni som har en dansk-svensk gårdshund med någon av diagnoserna PLL (Primär Lins Luxation) eller Cystinuri. Det är av stor betydelse att arbetsgruppen för avelsfrågor får in så mycket information som möjligt när det gäller ärftliga sjukdomar.

  Rasklubben är tacksam för all information som kan ge kunskap och insikt för bland annat kartläggning och forskning. Har du/ni en hund som är drabbad, maila en kopia av din hunds journal till anne@gardshund.com eller med ordinarie post till Anne Hansson Lilla Goråsvägen 18, 443 91 Lerum.
  /Styrelsen