Undermeny

 


Besök oss gärna på Facebook:
SKK


 

 

Mycket av sidans innehåll återfinns i pdf-format. Här kan du ladda ner programmet gratis.

Under 2017 kommer medlemsavin att skickas via E-post.
Vi uppmanar alla medlemmar att skicka sin E-postadress och medlemsnummer till: fredrik@gardshund.com            MVH Styrelsen

En del av det svenska kulturarvet

En groupie | Foto: Carin Stoehr Myntagården´s Hugo-Boss spanar | Foto: Carin Stoehr Tjohoo! här kommer jag! | Foto: Anette Almqvist Snöbus är kul Smyger på mina kompisar Sorry syrran, det här får du inte se | Foto: Anette Almqvist

Gårdshunden – en lantras

Eftersom rasen är av gammalt ursprung och inte har varit föremål för utpräglad exteriör förädlingsavel är rasen att betrakta som en ”lantras” på samma sätt som exempelvis rödkullan, gutefåret, linderödssvinet, göingegeten, gotlandskaninen med flera svenska husdjursraser.
Med begreppet ”lantras” menar man just att raserna är gamla, anpassade till sin levnadsmiljö och opåverkade av intensiv förädlingsavel och inkorsningar av främmande raser.
Därmed är också gårdshunden ett kulturarv, en bit levande svensk/dansk historia.

LÄS MER

line
 • Årets Nose Workhund

  1 januari år 2017 kommer Nose Work att bli en officiell hundsport under Svenska Kennelklubbens organisation. RDSG har därför beslutat sig för att instifta en ny tävling, Årets Nose Workhund. Tävlingen kommer att starta den 1 januari år 2017. Syftet är att uppmärksamma, lyfta fram och uppmuntra medlemmar som tävlar och aktiverar sig med sina hundar. Regler mm kommer att presenteras på klubbens hemsida www.gardshund.com .
  //Styrelsen

 • Efterlysning från valberedningen

  Rasklubben för dansk-svensk gårdshund är en stabil förening med många duktiga förtroendevalda som engagerar sig för medlemmarnas bästa.
  Valberedningen arbetar flitigt under hela året med att hitta personer bland annat till styrelsen. Ni som känner att ni vill vara mer aktiva inom vår klubb är välkomna att kontakta någon i valberedningen.
  Känner du någon som verkar lämplig eller är du själv intresserad. Föreslå då gärna den eller de personerna till valberedningen.
  Kom ihåg att alla medlemmar bär ansvar för klubbens framåtskridande. Var med och arbeta för våra gemensamma mål kring rasen dansk-svensk gårdshund.

  Valberedningen

  Bengt-Åke Bogren tfn 044-32 81 69, e-post bengtake.bogren@telia.com (sammankallande)
  Anne Hansson tfn 0706-33 24 14, e-post annehansson@tele2.se
  Maja Lind tfn 0709-26 66 11 e-post maja@gardshund.com

 • Uppmaning

  Du/ni som har en dansk-svensk gårdshund med någon av diagnoserna PLL (Primär Lins Luxation) eller Cystinuri. Det är av stor betydelse att arbetsgruppen för avelsfrågor får in så mycket information som möjligt när det gäller ärftliga sjukdomar.

  Rasklubben är tacksam för all information som kan ge kunskap och insikt för bland annat kartläggning och forskning. Har du/ni en hund som är drabbad, maila en kopia av din hunds journal till anne@gardshund.com eller med ordinarie post till Anne Hansson Lilla Goråsvägen 18, 443 91 Lerum.
  /Styrelsen

 • NYTT FRÅN SKK

  SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester

  "Tillgången till genetiska tester för olika sjukdomsanlag hos hund ökar lavinartat. Att som uppfödare eller hundägare bedöma nyttan med och tillförligheten av dessa tester kan vara svårt."
  Läs dokumentet från SKK: LÄS MER

  Mer information om framtidsgruppen finns här: LÄR MER

  Svenska Kennelklubbens policy för digitala medier

  Svenska Kennelklubben och dess anslutna klubbar har en positiv inställning till att medlemmar uttrycker sina åsikter i de digitala medier som finns i dag. SKKs medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll när det kommer till att sprida information och kunskap om Svenska Kennelklubben och SKK-anslutna klubbar. Det finns dock vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande.
  Läs dokumentet från SKK: LÄS MER

  Förbud för kastrerade hanhundar att delta på utställning.

  Läs om nya beslutet som träder i kraft 1/1-2017.

  LÄS MER

Raslogga

På gång - aktuellt

  line
 • Beteende- och personlighets beskrivning (BPH)

  Våren 2017 kommer SGVK att arrangera 3 st. BPH beskrivningar på olika platser i landet. SGVK kommer att subventionera priset. Aktuella datum är:
         15 april - Borås
         1 maj - Örkelljunga &
         17 juni - Stockholm.

  All information hämtar du: HÄR

 • Välkommen till RDSGs årsmöte

  Lördagen den
  25 februari år 2017
  kl. 14.00

  Plats: Scandic hotell, Elmia
  Elmiavägen 8, 554 54 Jönköping

  Kontakta Barbro Härse, barbro@gardshund.com om du vill ha årsmöteshandlingar innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna kommer också att läggas ut på hemsidan.
  Läs all info: HÄR

  Alla motioner finns: HÄR

  Utdelning av rosetter och priser

  På årsmötet kommer det att delas ut rosetter och pris till vinnarna i de olika grenarna av tävlingen Årets hund. För er som inte har möjlighet att delta på årsmötet kommer rosett och pris att skickas med ordinarie post.

 • Välkommen till föreläsning med Anders Hallgren – känd som världens första hundpsykolog!

  Lördagen den
  25 februari år 2017
  kl. 11.00 - 13.00

  RDSG erbjuder sina medlemmar på en spännande och initierad föreläsning av Anders Hallgren – ta tillfället i akt och kom och lyssna!

  Anmälan. För att vi ska kunna beräkna hur stor lokal det behövs till föreläsningen är det föranmälan. Anmälan görs till Barbro Härse på barbro@gardshund.com senast söndagen den 19 februari. Föreläsningen är kostnadsfri.
  Varmt välkomna!
  Läs all info: HÄR

 • Information om utskick av mail

  Rasklubben skickar ibland ut information per mail. Syftet är bland annat att snabbt nå ut till så många medlemmar som möjligt. Framledes kommer klubben att fortsätta använda mail för utskick. Klubben kan inte styra om mailen hamnar i mottagarens skräppost. Det är upp till varje mottagare/medlem att hålla koll på vad som hamnar i deras skräppost.
  // Styrelsen

 • Blodprov från dansk-svensk gårdshund

  Angående förfrågan från rasklubben för dansk-svensk gårdshund gällande mottagande av blodprover från hundar för lagring i biobank och eventuell framtida forskning:

  Vi (SLU) tar gärna emot blodprover från dansk-svensk gårdshund, oavsett ålder, som har drabbats av någon långvarig och/eller återkommande sjukdom och där det finns en fastställd diagnos.
  Vi tar även gärna emot blodprover från äldre, friska hundar (hundar över 10 år).
  All information hämtar du: HÄR

  Läs mer om SLU projekt HÄR